Tài liệu

Hội thoại Tiếng Hàn

Hội Thoại Tiếng Hàn 1: Hỏi thăm gia đình. Gởi lời hỏi thăm
Hội Thoại Tiếng Hàn 1: Hỏi thăm gia đình. Gởi lời hỏi thăm

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn 1 chủ đề hỏi thăm gia đình và gửi lời hỏi thăm rất hữu ích

Hội Thoại Tiếng Hàn 2:Chào hỏi ngày thường
Hội Thoại Tiếng Hàn 2:Chào hỏi ngày thường

Bài tập thực hành luyện nói tiếng hàn các câu nói thông dụng trong giao tiếp chào hỏi hàng ngày

Hội Thoại Tiếng Hàn 3: Tàm tạm.Vẫn vậy
Hội Thoại Tiếng Hàn 3: Tàm tạm.Vẫn vậy

Bài tập thực tập hội thoại tiếng Hàn số 3 các câu giao tiếp chào hỏi hàng ngày Tàm tạm , vẫn vậy

Hội Thoại Tiếng Hàn 4: Khi thấy bất thường không tốt
Hội Thoại Tiếng Hàn 4: Khi thấy bất thường không tốt

Bài tập thực hành tiếng hàn số 4 luyên nói về chủ đề khi thấy có gì đó bất thường trong cuộc sống

Hội Thoại Tiếng Hàn 5: Khi thấy bất thường không tốt
Hội Thoại Tiếng Hàn 5: Khi thấy bất thường không tốt

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn chủ đề thực hành khi thấy bất thường không tốt

Hội thoại Tiếng Hàn 6: Gặp nhau lần đầu - Hỏi tên nhau
Hội thoại Tiếng Hàn 6: Gặp nhau lần đầu - Hỏi tên nhau

Hội thoại tiếng hàn bài 6 gặp nhau lần đầu

Hội thoại Tiếng Hàn 7: Hỏi thăm gia đình - Gửi lời hỏi thăm
Hội thoại Tiếng Hàn 7: Hỏi thăm gia đình - Gửi lời hỏi thăm

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn chủ đề Hỏi thăm gia đình - Gửi lời hỏi thăm bổ ích cho các bạn giao tiếp

Hội thoại Tiếng Hàn 8: Nghe qua tin đồn -Muốn gặp
Hội thoại Tiếng Hàn 8: Nghe qua tin đồn -Muốn gặp

bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn số 8 giao tiếp chủ đề nghe qua tin đồn - muốn gặp.

Hội thoại Tiếng Hàn 9: Khi chia tay
Hội thoại Tiếng Hàn 9: Khi chia tay

Bài tập thực hành tiếng hàn dành cho các bạn giao tiếp với ngời thân khi chia tay

Hội thoại Tiếng Hàn 10: Gặp lại
Hội thoại Tiếng Hàn 10: Gặp lại

Bài học thực hành hội thoại tiếng hàn 10 giao tiếp chủ đề gặp lại sau một thời gian chúng ta cần hỏi những gì

Hội thoại Tiếng Hàn 11: Lâu không gặp nhau
Hội thoại Tiếng Hàn 11: Lâu không gặp nhau

Bài tập thực tập hội thoại tiếng hàn số 11 với chủ đề lâu không gặp nhau, nhiều câu trò chuyện hữu ích

Hội thoại Tiếng Hàn 12: Tình cờ gặp nhau
Hội thoại Tiếng Hàn 12: Tình cờ gặp nhau

Hội thoại Tiếng Hàn bài số 12 có nhiều câu giao tiếp hữu ích về chủ đề nếu chúng ta tình cờ gặp nhau.

Hội thoại Tiếng Hàn 13: Hỏi thăm - Nhớ
Hội thoại Tiếng Hàn 13: Hỏi thăm - Nhớ

Bài tâp thực hành hội thoại tiếng hàn chủ đề Hỏi thăm - Nhớ rất hữu ích cho các bạn khi giao tiếp với các bạn

Hội thoại Tiếng Hàn 14: Tự giới thiệu
Hội thoại Tiếng Hàn 14: Tự giới thiệu

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn sô 14 bài học tự giới thiệu về bản thân rất có lợi cho các bạn

Hội thoại Tiếng Hàn 15: giới thiệu nghề nghiệp
Hội thoại Tiếng Hàn 15: giới thiệu nghề nghiệp

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn sô 15 chủ đề giới thiệu nghề nghiệp dành cho các bạn học tiếng hàn

Hội thoại Tiếng Hàn 16: giới thiệu nhân viên với sếp
Hội thoại Tiếng Hàn 16: giới thiệu nhân viên với sếp

Bài tập thực hành luyện nói tiếng hàn bài số 16 các câu nói thông dụng trong công việc khi giới thiệu nhân viên với xếp

Hội thoại Tiếng Hàn 17:giới thiệu gia đình
Hội thoại Tiếng Hàn 17:giới thiệu gia đình

Bài tập hội thoại tiếng hàn sồ 17có nhiều mẫu câu giao tiếp hữu ích cho các bạn với chủ đề giới thiệu gia đình

Hội thoại Tiếng Hàn 18: giới thiệu bạn -quan hệ bạn bè
Hội thoại Tiếng Hàn 18: giới thiệu bạn -quan hệ bạn bè

Hội thoại Tiếng Hàn 18: giới thiệu bạn -quan hệ bạn bè

Hội thoại Tiếng Hàn 19: Hỏi tên khi đã quen
Hội thoại Tiếng Hàn 19: Hỏi tên khi đã quen

Bài tâp thực hành hội thoại tiếng hàn chủ đề Hỏi tên khi đã quen rất hữu ích cho các bạn khi giao tiếp với các bạn

Hội thoại Tiếng Hàn 20: chào tạm biệt
Hội thoại Tiếng Hàn 20: chào tạm biệt

Bài tập hội thoại tiếng hàn sồ 20 có nhiều mẫu câu giao tiếp hữu ích cho các bạn với chủ đề chào tạm biệt

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482