Tài liệu

Luyện Nghe Vỡ lòng

Bài 1 : Nguyên âm
Bài 1 : Nguyên âm

Bài 1 : Nguyên âm : NGUYÊN ÂM 한글 모음

Bài 2 : Phụ âm
Bài 2 : Phụ âm

PHỤ ÂM 한글자음

Bài 3 : Đuôi chữ
Bài 3 : Đuôi chữ

Bài 3 : Đuôi chữ, PHỤ ÂM DƯỚI 한글 받침 -

Bài 4 : Giới thiệu bản thân
Bài 4 : Giới thiệu bản thân

Bài 4 : GIỚI THIỆU BẢN THÂN 자기 소개

Bài 5 : Đây là cái gì ?
Bài 5 : Đây là cái gì ?

Bài 5 : ĐÂY LÀ CÁI GÌ? 이것을 무엇입니까?

Bài 6 : Đây là đâu ?
Bài 6 : Đây là đâu ?

Bài 6 : Đây là đâu ?여기가 어디입니까?

Bài 7 : Phòng tôi ở tầng 3
Bài 7 : Phòng tôi ở tầng 3

Bài 7 : PHÒNG TÔI Ở TẦNG 3 제 방은 3층에 있습니다

Bài 8 : Động từ trong tiếng Hàn
Bài 8 : Động từ trong tiếng Hàn

Bài 8 : ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN

Bài 9 : Tôi đến trường lúc 9h sáng
Bài 9 : Tôi đến trường lúc 9h sáng

Bài 9 : TÔI ĐẾN TRƯỜNG LÚC 9H SÁNG 9시에 학교에 갑니다

Bài 10 : Động/ tính từ trong tiếng Hàn
Bài 10 : Động/ tính từ trong tiếng Hàn

Bài 10 : ĐỘNG/ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG HÀN (2) 한국어 동사

Bài 11 : Cái này bao nhiêu tiền ?
Bài 11 : Cái này bao nhiêu tiền ?

CÁI NÀY BAO NHIÊU TIỀN? 얼마예요?

Bài 12 : Thời gian
Bài 12 : Thời gian

THỜI GIAN 시간

Bài 13 : Các mối quan hệ
Bài 13 : Các mối quan hệ

CÁC MỐI QUAN HỆ 관계

Bài 14 : Cuối tuần này bạn làm gì ?
Bài 14 : Cuối tuần này bạn làm gì ?

BÀI 14 CUỐI TUẦN NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ? 이번 주말에 뭘 할 거예

Bài 15 : Ôn tập tổng hợp
Bài 15 : Ôn tập tổng hợp

Ôn tập tổng hợp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482