Tài liệu

Topik

Topik sơ cấp: Bài 1: Giới thiệu topik sơ cấp
Topik sơ cấp: Bài 1: Giới thiệu topik sơ cấp

Bài thi topik sơ cấp được chia làm 2 trình độ là cấp 1 và cấp 2 trong trong tổng số 6 cấp

Topik sơ cấp: Bài 2: Một số mẫu Topic trong topik Sơ cấp
Topik sơ cấp: Bài 2: Một số mẫu Topic trong topik Sơ cấp

Trong các đề thi topik sơ cấp, một trong những phần gây khó khăn nhất với thi sinh là phần thi viết. Dưới đây mình liệt kê ra một số bài viết mẫu...

Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề
Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề

Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề, Các bạn có thể download và thử giải bài

Topik sơ cấp: Bài 4: Chọn từ theo hình vẽ
Topik sơ cấp: Bài 4: Chọn từ theo hình vẽ

Topik sơ cấp: Bài 4: Chọn từ theo hình vẽ, Chọn từ theo hình vẽ

Topik trung cấp: Bài 1: Khả năng
Topik trung cấp: Bài 1: Khả năng

Trong 교실 1 của bài thi topik trung cấp, bạn phải trải qua 3 phần thi : Từ vựng (어휘), thành ngữ (속담) và ngữ pháp (문법). Trong các bài viết tiếp theo...

Topik trung cấp: Bài 2: Cấu trúc nói gián tiếp
Topik trung cấp: Bài 2: Cấu trúc nói gián tiếp

Trong bài học trước, bạn đã được tìm hiểu cấu trúc ngữ pháp 가능 (khả năng) trong bài thi topik 중급, trong bài này bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc câu nói...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482