Đất nước - con người

Hình thức chào hỏi của người Hàn
Hình thức chào hỏi của người Hàn
Bạn có biết người Hàn Quốc chào hỏi thế nào không? Khi gặp người khác, người Hàn Quốc thường cúi gập...
Tôn giáo ở Hàn Quốc
Tôn giáo ở Hàn Quốc
Hàn Quốc là một nước đảm bảo tự do tôn giáo. Tại đây, tôn giáo tín ngưỡng và các hoạt động liên quan...
Lập pháp
Lập pháp
Quyền lập pháp được trao cho Quốc hội – Cơ quan Lập pháp này chỉ có một viện. Quốc hội gồm 299 thành...
Cơ quan Tư pháp
Cơ quan Tư pháp
Cơ quan Tư pháp Hàn quốc gồm Tòa án Tối cao, Tòa Phúc thẩm, Tòa án Cấp Quận, Tòa án về Quyền Sáng chế,...
Chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương
Hiến pháp Hàn Quốc nêu rõ tại Điều 117 rằng "Chính quyền địa phương xử lý các công việc gắn liền với...
Các tổ chức độc lập trong bộ máy nhà nước
Các tổ chức độc lập trong bộ máy nhà nước
Tòa án Hiến pháp Tòa án Hiến pháp được thành lập tháng 9 năm 1988, là cơ quan chủ chốt của hệ thống...
Hiến pháp Hàn quốc
Hiến pháp Hàn quốc
Ngày 17 tháng 7 năm 1948, Hiến pháp đầu tiên của Hàn Quốc được thông qua. Trải qua nhiều biến động lớn...
Hệ thống gia đình và nghi lễ gia đình của người Hàn Quốc
Hệ thống gia đình và nghi lễ gia đình của người Hàn Quốc
Từ xưa người Hàn Quốc đã thấm nhuần suy nghĩ đón nhận ý kiến của bố mẹ và không được hành động sai...
Âm nhạc truyền thống ngày Tết Đoan Ngọ của Hàn Quốc
Âm nhạc truyền thống ngày Tết Đoan Ngọ của Hàn Quốc
Năm nay ngày 13/6 dương lịch là ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch). Ở Hàn Quốc, tới Tết Đoan...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2