Hình thái

  V (으)려고 하다  - Dự định làm V
V (으)려고 하다 - Dự định làm V
Mẫu câu `-(으)려고 하다' được dùng với động từ bao gồm cả `있다'. Mẫu câu này để diễn tả một dự định của chủ...
V 아/어/여 주다 (드리다) -  Yêu cầu/ đề nghị ai đó làm V cho
V 아/어/여 주다 (드리다) - Yêu cầu/ đề nghị ai đó làm V cho
* Khi động từ “주다” và thể trang trọng của nó “드리다” được sử dụng trong cấu trúc '-아/어/여 주다(드리다)', nó...
 Biết (không biết) kĩ năng làm một việc gì đó.
Biết (không biết) kĩ năng làm một việc gì đó.
Đuôi từ '-(으)ㄹ까요?' được sử dụng để điễn tả ý câu hỏi ý kiến người khác, về hành động sẽ thực hiện....
Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn
Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn
Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn, cách học tiếng hàn thông qua danh từ hóa hiệu quả
Một số cấu trúc đuôi câu thường sử dụng trong giao tiếp
Một số cấu trúc đuôi câu thường sử dụng trong giao tiếp
Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn một số đuôi câu thể hiện cảm xúc trong giao tiếp như : câu cảm thán,...
Câu nghi vấn -ㅂ니까/습니까?
Câu nghi vấn -ㅂ니까/습니까?
Được sử dụng trong tình huống trang trọng, văn viết, điễn văn… - Khi âm cuối của gốc động từ tính từ...
Hỏi ý kiến ' -(으)ㄹ까요?'
Hỏi ý kiến ' -(으)ㄹ까요?'
Đuôi từ '-(으)ㄹ까요?' được sử dụng để điễn tả ý câu hỏi ý kiến người khác, về hành động sẽ thực hiện....
Bài 1 : Trợ từ
Bài 1 : Trợ từ
Trong tiếng Hàn luôn luôn hiện diện các trợ từ, tùy theo hình thức của chúng mà ta nhận biết được ý...
Bài 2 : Trợ từ (tt)
Bài 2 : Trợ từ (tt)
Trong tiếng Hàn luôn luôn hiện diện các trợ từ, tùy theo hình thức của chúng mà ta nhận biết được ý...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2