Khuyến học

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM HỌC PHÍ CHUNG

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM CHI PHÍ KHI HỌC TIẾNG HÀN CHUNG VỚI BẠN BÈ, GIA ĐÌNH

  • Giảm 30% khi đăng ký cùng lúc 2 trình độ liên tục
  • Giảm 20% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày
  • Giảm 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 5 ngày

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2