Tổng quan

Thành ngữ- quán ngữ trong tiếng Hàn 3

THÀNH NGỮ - TỤC NGỮ TIẾNG HÀN 3

STT

CỤM TỪ

Ý NGHĨA

GHI CHÚ

1

가쇠귀에 경읽기 

Nước đổ đầu vịt

 

2

바늘도둑 소도둑.

Ăn cắp quen tay

 

3

원송이도 나무에서 떨어질때

sông có khúc người có lúc

Dù là con khỉ thì cũng có lúc rơi khỏi cây

4

뒷물이 맊아야 아랫물이 맊다

nhà dột từ nóc mà

 

5

아닌때 굴뚝에 연기나랴

Không có lửa làm sao có khói

 

6

백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낮다

Trăm nghe không bằng một thấy

 

7

종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화풀이 한다

Giận cá chém thớt

 

8

궝 먹고 알 먹기

ăn cả giầy ăn cả bít tất

 

9

하룻강아지 범 무서운 줄 모른다

Điếc không sợ súng

 

10

사공이 많으면 배가 산으로 간다

lắm thấy nhiều ma

 

11

티끌 모아 태산

Kiến tha lâu đầy tổ

 

12

긁어 부스럼

Đụng nhằm tổ kiến lửa

 

13

칼 든 놈은 칼로 망한다

Chơi dao có ngày đứt tay

 

14

소 잃고 외양간 고친다

Mất bò mới lo làm chuồng

 

15

호랑이 꿀에 가야 호랑이새끼를 잡는다 

Có vào hang cọp mới bắt được cọp

 

16

좋은 약은 입에 쓰다 

Thuốc đắng giả tật

 

17

불운은 물려서 온다

Họa vô đơn chí

 

18

어르고 빰치기

Vừa đánh vừa xoa

 

19

타는 불에 부채질하다

Đổ thêm dầu vào lửa

 

20

뚝배가 보다 장맛이다 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

 

21

남에 떡이 커 보인다 

Đứng núi này trông núi nọ

 

22

비 온 뒤에 땅이 굳어진다 

Sau cơn mưa trời lại sáng

 

23

가까운 이웃 먼 친척보다 낫다

Bà con xa không bằng láng giếng gần

 

24

발밑에 물이 차다 :

Nước đến chân mới nhảy

 

25

개구리 올챙이 적 생각 못한다 

Lúc huy hoàng vội quên thưở hàn vi

 

26

일석이초

Nhất cữ lưỡng tiện

 

27

낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다

Tai vách mách rừng

 

28

종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화풀이 한다

Giận cá chém thớt

 

29

싼 게 비지떡

Tiền nào của nấy

 

30

달걀로 바위 치기

Trứng trọi đá

 

31

금강산도 식후경

Có thực mới vực được đạo

 

>> http://hoctienghan.com/v581/ngu-phap-hoc-tieng-han-quoc-co-ban-bai-1--2.html

Thành ngữ và quán ngữ trong tiếng Hàn 3
Thành ngữ và quán ngữ trong tiếng Hàn 3

 

 

Các bài liên quan:

Ngữ pháp hoc tiếng Hàn Quốc cơ bản bài 1 - 2
Ngữ pháp hoc tiếng Hàn Quốc cơ bản bài 1 - 2
Ngữ pháp tiếng Hàn khó hay dễ? Dễ hay khó? Cùng hoctienghan.com bắt đầu những bước đi đầu tiên trong...
Phân biệt 진짜 và 정말
Phân biệt 진짜 và 정말
So với những ngôn ngữ khác trên thế giới, tiếng Hàn có hệ thống lớp từ biểu hiện cảm xúc vô cùng phong...
Quan niệm về cái đẹp của người Hàn Quốc
Quan niệm về cái đẹp của người Hàn Quốc
Đặt trong dòng lịch sử Hàn Quốc, 멋 còn là biểu tượng cho tính tự do, cho khao khát khẳng định cái tôi...
Các cách xưng hô và chủ nghĩa gia đình ở Hàn Quốc
Các cách xưng hô và chủ nghĩa gia đình ở Hàn Quốc
“Gia đình là đơn vị tổ chức đặc trưng phổ biến ở mọi xã hội loài người. Tuy nhiên, ở mỗi loại hình văn...
Phân biệt 빠르다 và 이르다
Phân biệt 빠르다 và 이르다
Từ khi chuyển mình vào giai đoạn “phát triển thần kỳ”, Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo đói, phụ thuộc...
Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc
Văn hóa chào hỏi của người Hàn Quốc
Từ khi chuyển mình vào giai đoạn “phát triển thần kỳ”, Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo đói, phụ thuộc...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2