Chuyên đề

Bài 8: Thời gian 3

THỜI GIAN 3

STT

TIẾNG HÀN

Ý NGHĨA

GHI CHÚ

1

2년 전

Hai năm trước

 

2

한달 전

Cách đây một tháng

 

3

그저께

Ngày hôm kia

 

4

2년 후

Hai năm nữa

 

5

이번 주

Tuần này

 

6

올해

Năm nay

 

7

작년

Năm ngoái

 

8

이달

Tháng này

 

9

휴일

Ngày nghỉ

 

10

주말

Cuối tuần

 

11

평일

Ngày trong tuần

 

12

1년 전

Cách đây một năm

 

13

3년 후

Ba năm nữa

 

14

내년

Năm tới

 

15

지난 달

Tháng trước

 

16

1주일 전

Cách đây một tuần

 

17

지난 주

Tuần trước

 

18

오늘은 무슨 요일입니까?

Hôm nay thứ mấy ?

 

19

공휴일이 일요일과 겹쳤어요

Ngày lễ rơi vào chủ nhật

 

20

오늘은 24일, 화요일입니다.

Hôm nay thứ ba,  ngày24

 

21

오늘은 월요일입니다

Hôm nay thứ hai

 

22

3일마다 부모님을 찾아 뵙니다.

Cứ 3 ngày tôi đến thăm cha mẹ tôi

 

23

버스는 30분마다 떠납니다.

Cứ mỗi 30 phút là có xe buýt chạy đi

 

24

2주마다 편지 보내 주세요

Hãy viết thư cho tôi 2 tuần một lần

 

25

오늘은 며칠입니까?

Hôm nay ngày bao nhiêu ?

Cách hỏi tương tự

26

오늘은 몇 월 며칠입니까?

Hôm nay ngày tháng bao nhiêu ?

27

8월 15일까지 끝낼 수 있습니까?

Anh có thể hoàn tất công việc vào 15 tháng 8 chứ ?

 

28

3월 15일까지 답장을 보내세요.

Xin gửi câu trả lời của anh vào 15 tháng 3

 

29

2월 3일입니다.

Hôm nay 3 tháng 2

 

30

언제 출발합니까?

Khi nào anh đi ?

 

31

오늘은 1월 1일입니다

Hôm nay ngày 1 tháng giêng

 

32

언제가 봉급일입니까?

Anh lãnh lương ngày nào ?

 

>> http://hoctienghan.com/v65/bai-1--lam-thu-tuc-len-may-bay.html

Học tiếng Hàn
Học tiếng Hàn

Các bài liên quan:

Bài 1 : Làm thủ tục lên máy bay
Bài 1 : Làm thủ tục lên máy bay
Học tiếng Hàn thông qua cách làm thủ tục lên máy bay có nhiều câu nói hữu ích cho các bạn hãy...
Bài 2 : Khai báo nhập cảnh
Bài 2 : Khai báo nhập cảnh
Bài 2 : Khai báo nhập cảnh , hướng dẫn học tiếng hàn để khai báo nhập cảnh tại Hàn Quốc
Bài 3 : Đi Taxi
Bài 3 : Đi Taxi
Cách học tiếng hàn nhanh và hot nhất hiện nay, thông qua việc giao tiếp tiếng Hàn và giao...
Bài 4 : Mở tài khoản tiết kiệm
Bài 4 : Mở tài khoản tiết kiệm
Học tiếng hàn hiệu quả thông qua việc mở tài khoản tiết kiệm tiếng hàn thương mại điện tử
Bài 5 : Ở quầy đổi tiền
Bài 5 : Ở quầy đổi tiền
Ở quầy đổi tiền tiếng hàn cơ bản để giao tiếp tại các quầy bar, cửa hàng đổi tiền
Bài 6 : Ở ngân hàng
Bài 6 : Ở ngân hàng
Bài 6 : Ở ngân hàng, học tiếng hàn nhanh chóng qua các cuộc giao tiếp tại ngân hàng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2