Chuyên đề

Bài 7: Thời gian 2

THỜI GIAN 2

Các bài học chuyên đề hướng dẫn học viên cách sử dụng câu trong tình huống cụ thể.

Học tiếng Hàn
Học tiếng Hàn

Chú ý :

  • Các bài học chuyên đề chỉ phù hợp với các học viên đã có kiến thức nhập môn (biết đọc, viết chữ Hàn) và nắm vững cấu trúc ngữ pháp căn bản (sơ cấp 1).  
  • Các cấu trúc câu đều được thể hiện ở hình thức trang trọng.

STT

TIẾNG HÀN

Ý NGHĨA

GHI CHÚ

1

회의는 몇 시에 시작할까요?

Chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp lúc mấy giờ.

 

2

월요일까지 알려 드리죠.

Tôi sẽ cho anh biết vào thứ hai.

 

3

주말까지 이 일을 마치세요.

Hãy hoàn tất việc này vào cuối tuần.

 

4

그는 일주일 내에 돌아옵니다

Ông ấy sẽ trở về trong vòng một tuần.

 

5

며칠 후에 돌아와야 해요.

Anh nên trở lại trong vài ngày tới.

 

6

판매 기간은 6월 30일까지 입니다.

Không được bán sau ngày 30 tháng 6.

 

7

이 표는 10일간 유효합니다

Vé này có giá trị trong 10 ngày

 

8

그 계약은 5년간 유효합니다

Hợp đồng được duy trì trong 5 năm.

 

9

베트남에 얼마나 계셨습니까?

Anh ở Việt Nam được bao lâu rồi ?

 

10

점심 시간은 얼마나 됩니까?  

Nghỉ trưa được bao lâu ?

 

11

하노이에서 다낭까지 얼마나 걸립니까?

Đi từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất bao lâu ?

 

12

회의는 얼마나 걸리나요?

Buổi họp kéo dài bao lâu ?

 

13

직장까지는 얼마나 걸립니까?

Phải mất bao lâu để đi đến sở làm ?

 

14

비행기로 몇 시간 걸립니까?

Chuyến bay đi mất mấy giờ ?

 

15

그 식당은 몇 시에 문을 닫습니까?

Mấy giờ nhà hàng ấy đóng cửa ?
 

 

16

몇 시에 체크인 하셨지요?

Mấy giờ thì anh làm thủ tục nhận phòng ?

 

17

마지막 회는 몇 시에 상연이 끝납니까?

Mấy giờ buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc ?

 

18

몇 시에 문을 닫습니까?

Anh đóng cửa lúc mấy giờ ?

 

19

몇 시에 체크아웃 하시겠어요?

Mấy giờ anh sẽ rời khỏi ?

 

20

몇 시에 마지막 버스가 있습니까?

Chúng ta có chuyến xe buýt cuối cùng lúc mấy giờ ?

 

21

몇 시에 개점합니까?

Anh mở cửa lúc mấy giờ ?

 

22

영화가 몇 시에 시작되지요?

Mấy giờ phim bắt đầu ?

 

23

시험은 언제부터입니까?

Khi nào kỳ thi bắt đầu ?

 

>> http://hoctienghan.com/v65/bai-1--lam-thu-tuc-len-may-bay.html 
 


 

 

Các bài liên quan:

Bài 1 : Làm thủ tục lên máy bay
Bài 1 : Làm thủ tục lên máy bay
Học tiếng Hàn thông qua cách làm thủ tục lên máy bay có nhiều câu nói hữu ích cho các bạn hãy...
Bài 2 : Khai báo nhập cảnh
Bài 2 : Khai báo nhập cảnh
Bài 2 : Khai báo nhập cảnh , hướng dẫn học tiếng hàn để khai báo nhập cảnh tại Hàn Quốc
Bài 3 : Đi Taxi
Bài 3 : Đi Taxi
Cách học tiếng hàn nhanh và hot nhất hiện nay, thông qua việc giao tiếp tiếng Hàn và giao...
Bài 4 : Mở tài khoản tiết kiệm
Bài 4 : Mở tài khoản tiết kiệm
Học tiếng hàn hiệu quả thông qua việc mở tài khoản tiết kiệm tiếng hàn thương mại điện tử
Bài 5 : Ở quầy đổi tiền
Bài 5 : Ở quầy đổi tiền
Ở quầy đổi tiền tiếng hàn cơ bản để giao tiếp tại các quầy bar, cửa hàng đổi tiền
Bài 6 : Ở ngân hàng
Bài 6 : Ở ngân hàng
Bài 6 : Ở ngân hàng, học tiếng hàn nhanh chóng qua các cuộc giao tiếp tại ngân hàng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2