Chuyên đề

Bài 2 : Khai báo nhập cảnh

Khai báo nhập cảnh

A : 안녕하세요? 여권과 입국카드를 보여주세요 . Xin chào anh. Xin cho tôi xem hộ chiếu và tờ khai nhập cảnh

B : 여기 있습니다. Đây ạ.

A : 방문 목적이 무엇입니까? Mục đích chuyến đi là gì ạ?

B : 한국어를 배우러 왔습니다. Tôi đến đây để học tiếng Hàn

A : 얼마 동안 체류하실 예정입니까? Anh định ở lại trong bao lâu?

B : 1년 동안 체류할 예정입니다. Tôi định ở lại trong 1 năm.

A : 그럼 어디에서 머무실 예정입니까? Thế anh định ở đâu?

B : 한국대학교 학생 기숙사에서 지낼 예정입니다. Tôi định sẽ ở ký túc xá sinh viên của trường đại học Hanguk.

A : 특별히 신고할 게 있습니까? Anh có gì cần khai báo nữa không?

B : 아니요, 없습니다. Không, không có.

>> http://hoctienghan.com/v65/bai-1--lam-thu-tuc-len-may-bay.html

Từ vựng (단어)  :

공 항 /gong- hang/ : sân bay

국제선 / guk –je- seon/ : tuyến bay quốc tế

국내선 /guk- nae- seon/ : Tuyến quốc nội

비행기 /bi- haeng- ghi/ : Máy bay

스튜어디스 /seu- t’yu- eo- di- seu/ : Tiếp viên hàng không

여 권/yeo- kwon/ : hộ chiếu

비 자 /bi-ja/ : visa

출발하다 /chul- bal- ha-da/ : xuất phát

도착하다 /do- cha- k’a- da/ : đến nơi

연착하다 /yeon- cha- k’a-da/ : Đến trễ

체류하다 /che- lyu- ha-da/ : ở lại

입국심사 /im- guk-sim- sa/ : Kiểm tra nhập cảnh

신고하다 /siin –go- ha- da/ : Khai báo

왕복/편도표 /wang-bok-p’yeon do/ : khứ hồi - một chiều

항공권/hang-gong-kwon/ : vé máy bay

목적지 /mok- jeok- ji/ : Nơi đến

수속하다 /su-so- k’a’da/ :

탑승하다 /t’ap- seung- ha- da/ : Lên máy bay

리무진 버스 /li-mu-jin beo-seu/  : xe bus sân bay

환 전 소 /hwan-jeon-so/ : Quầy đổi tiền

수 하 물 /so-ha-mul/ : Hành lý

좌 석/jwa-seok/ : chỗ ngồi

Học tiếng Hàn
Học tiếng Hàn

 

Các bài liên quan:

Bài 1 : Làm thủ tục lên máy bay
Bài 1 : Làm thủ tục lên máy bay
Học tiếng Hàn thông qua cách làm thủ tục lên máy bay có nhiều câu nói hữu ích cho các bạn hãy...
Bài 3 : Đi Taxi
Bài 3 : Đi Taxi
Cách học tiếng hàn nhanh và hot nhất hiện nay, thông qua việc giao tiếp tiếng Hàn và giao...
Bài 4 : Mở tài khoản tiết kiệm
Bài 4 : Mở tài khoản tiết kiệm
Học tiếng hàn hiệu quả thông qua việc mở tài khoản tiết kiệm tiếng hàn thương mại điện tử
Bài 5 : Ở quầy đổi tiền
Bài 5 : Ở quầy đổi tiền
Ở quầy đổi tiền tiếng hàn cơ bản để giao tiếp tại các quầy bar, cửa hàng đổi tiền
Bài 6 : Ở ngân hàng
Bài 6 : Ở ngân hàng
Bài 6 : Ở ngân hàng, học tiếng hàn nhanh chóng qua các cuộc giao tiếp tại ngân hàng
Bài 7: Thời gian 2
Bài 7: Thời gian 2
Bài 7: Thời gian 2 , học tiếng hàn nhanh chóng, hiệu quả và chất lượng

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2