Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP CẤP TỐC

Sơ cấp 1

4,800,000

4,320,000 3,840,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Sơ cấp 2

4,800,000 4,320,000 3,840,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Sơ cấp 3

4,800,000 4,320,000 3,840,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Sơ cấp 4

4,800,000 4,320,000 3,840,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

LỚP THƯỜNG

Sơ cấp 1

1,500,000

1,350,000 1,200,000 27 giờ - 6 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Sơ cấp 2

2,200,000

1,980,000 1,760,000 36 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Sơ cấp 3 2,500,000

2,250,000

2,000,000 40,5 giờ - 9 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Sơ cấp 4

2,800,000 2,520,000 2,240,000 45 giờ - 10 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Sơ cấp 5

2,800,000 2,520,000 2,240,000 45 giờ - 10 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP CẤP TỐC

Trung cấp 1

5,500,000

4,950,000 4,400,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Trung cấp 2

5,500,000 4,950,000 4,400,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Trung cấp 3

5,500,000 4,950,000 4,400,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Trung cấp 4

5,500,000 4,950,000 4,400,000 45 giờ - 5 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

LỚP THƯỜNG

Trung cấp 1

3,500,000

3,150,000 2,800,000 49.5 giờ - 11 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Trung cấp 2

3,500,000

3,150,000 2,800,000 49.5 giờ - 11 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Trung cấp 3 4,200,000

3,780,000

3,360,000 54 giờ - 12 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 4

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP CẤP TỐC

Cao cấp 1

6,000,000

5,400,000 4,800,000 54 giờ - 6 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

Cao cấp 2

6,000,000 5,400,000 4,800,000 54 giờ - 6 tuần,  3 buổi/tuần, 3h/buổi

LỚP THƯỜNG

Cao cấp 1

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Cao cấp 2

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

100% GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THỜI LƯỢNG

LỚP THƯỜNG

 

4,800,000 3,780,000 3,840,000 18 giờ - 4 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

LỚP LUYỆN THI EPS - TOPIK

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP CẤP TỐC

ESP - TOPIK

6,800,000

6,120,000 5,440,000 120 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
LUYỆN THI ESP - TOPIK 3,800,000

3,420,000

3,040,000 60 giờ - 4 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

TIẾNG HÀN THIẾU NHI

LỚP THƯỜNG

Thiếu nhi 1

1,500,000

1,350,000 3,040,000 36 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Thiếu nhi 2

1,500,000

1,350,000 3,040,000 36 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Thiếu nhi 3

2,000,000 1,800,000 3,040,000 36 giờ - 8 tuần,  3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
Giáo trình và tài liệu miễn phí trong suốt quá trình học. 

- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký combo 2 khóa học
Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482