Học phí

LỚP 

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

HỌC PHÍ (VNĐ)

THỜI GIAN

THƯỜNG

(1,5 giờ/buổi –

3 buổi/tuần)

SƠ CẤP 

Sơ cấp 1

1,500,000

27 giờ - 6 tuần

Sơ cấp 2

2,200,000

36 giờ - 8 tuần

Sơ cấp 3

2,500,000

 40,5 giờ - 9 tuần

Sơ cấp 4

2,800,000

45 giờ - 10 tuần

Sơ cấp 5

2,800,000

45 giờ - 10 tuần

TRUNG CẤP

Trung cấp 1 

3,500,000

49,5 giờ - 11 tuần

Trung cấp 2 

3,500,000

49,5 giờ - 11 tuần

Trung cấp 3

4,200,000

54 giờ - 12 tuần

Trung cấp 4

4,200,000

54 giờ - 12 tuần

CAO CẤP

Cao cấp 1

4,200,000

54 giờ - 12 tuần

Cao cấp 2

4,200,000

54 giờ - 12 tuần

GIAO TIẾP VỚI 100%

 GIÁO VIÊN NGƯỜI HÀN

 

 

4,800,000

 

18 giờ - 4 tuần

CẤP TỐC

(3 giờ/buổi –

3 buổi/tuần)

 

 

SƠ CẤP

 

Sơ cấp 1

4,800,000

45 giờ - 5 tuần

Sơ cấp 2

4,800,000

45 giờ - 5 tuần

Sơ cấp 3

4,800,000

45 giờ - 5 tuần

Sơ cấp 4

4,800,000

45 giờ - 5 tuần

 

 

TRUNG CẤP

 

Trung cấp 1

5,500,000

45 giờ - 5 tuần

Trung cấp 2

5,500,000

45 giờ - 5 tuần

Trung cấp 3

5,500,000

45 giờ - 5 tuần

Trung cấp 4

5,500,000

45 giờ - 5 tuần

CAO CẤP

Cao cấp 1

6,000,000

54 giờ - 6 tuần

Cao cấp 2

6,000,000

54 giờ - 6 tuần

LỚP EPS - TOPIK

  EPS - TOPIK

6,800,000

120 giờ - 8 tuần

LUYỆN THI EPS - TOPIK

3,800,000

60 giờ - 4 tuần

 GIAO TIẾP

- DU LỊCH

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

HỌC QUA MICROSOFT TEAMS

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

HỌC 1 KÈM 1 

Liên hệ hotline: 1900 2615 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi học phí:

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
- Khóa offline: Giảm 20% học phí
- Khóa online: Giảm 30% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

* Để nhận ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 2615 – 028 3622 8849 để được tư vấn chi tiết.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482