Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP THƯỜNG

Sơ cấp 1.1

2,500,000

2,250,000 2,000,000 36 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Sơ cấp 1.2

2,500,000 2,250,000 2,000,000 36 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Sơ cấp 2.1

2,800,000 2,520,000 2,240,000 45 giờ - 10 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Sơ cấp 2.2

2,800,000 2,520,000 2,240,000 45 giờ - 10 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

LỚP CẤP TỐC

Sơ cấp 1

5,000,000

4,500,000 4,000,000 72 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi
Sơ cấp 2

5,600,000

5,040,000 4,480,000 90 giờ - 10 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP THƯỜNG

Trung cấp 1.1

3,500,000

3,150,000 2,800,000 49.5 giờ - 11 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 1.2

3,500,000 3,150,000 2,800,000 49.5 giờ - 11 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 2.1

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Trung cấp 2.2

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

LỚP CẤP TỐC

Trung cấp 1

7,000,000

6,300,000 5,600,000 99 giờ - 11 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi
Trung cấp 2

8,400,000

7,560,000 6,720,000 108 giờ - 12 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP CẤP TỐC

Cao cấp 1

6,000,000

5,400,000 4,800,000 54 giờ - 6 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi

Cao cấp 2

6,000,000 5,400,000 4,800,000 54 giờ - 6 tuần
3 buổi/tuần, 3h/buổi

LỚP THƯỜNG

Cao cấp 1

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Cao cấp 2

4,200,000 3,780,000 3,360,000 54 giờ - 12 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

100% GIÁO VIÊN TIẾNG HÀN

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THỜI LƯỢNG

LỚP THƯỜNG

 

4,800,000 3,780,000 3,840,000 18 giờ - 4 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

LỚP LUYỆN THI EPS - TOPIK

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)
THỜI LƯỢNG

LỚP CẤP TỐC

ESP - TOPIK

6,800,000

6,120,000 5,440,000 120 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
LUYỆN THI ESP - TOPIK 3,800,000

3,420,000

3,040,000 60 giờ - 4 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

TIẾNG HÀN THIẾU NHI

LỚP THƯỜNG

Thiếu nhi 1

2,800,000

2,520,000 2,240,000 36 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi
Thiếu nhi 2

2,800,000

2,520,000 2,240,000 36 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Thiếu nhi 3

2,800,000 2,520,000 2,240,000 36 giờ - 8 tuần
3 buổi/tuần, 1.5h/buổi

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
Giáo trình và tài liệu miễn phí trong suốt quá trình học. 

- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký combo 2 khóa học
Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482