Lịch khai giảng

LỚP CẤP TỐC
Thời gian học: Linh động phù hợp khung giờ của Học Viên
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Sáng CẤP TỐC 1 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 08H30 - 11H30
Sáng CẤP TỐC 1 04/07/2017 Thứ 3,5,7: 08H30 - 11H30
Sáng CẤP TỐC 2 03/07/2017 Thứ 3,5,7:09H00 - 12H00
Sáng CẤP TỐC 2 31/07/2017 Thứ 2,4,6: 08H30 - 11H30
Chiều CẤP TỐC 1 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 14H00 - 17H00
Chiều CẤP TỐC 1 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 14H00 - 17H00
Chiều CẤP TỐC 2 25/07/2017 Thứ 3,5,7: 14H00 - 17H00
Chiều CẤP TỐC 3 17/07/2017 Thứ 2,4,6: 14H00 - 17H00
Tối CẤP TỐC 1 04/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 21H00
Tối CẤP TỐC 1 10/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 21H00
Tối CẤP TỐC 2 24/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 21H00
Cuối tuần CẤP TỐC 1 (Dành cho người bận rộn) 08/07/2017 Chiều Thứ 7: 13h00 - 17h30 Sáng Chủ Nhật: 08h00 - 12h30
LỚP THƯỜNG
SƠ CẤP
31 tuần/trình độ ((4 cấp độ))
Thời gian học: Linh động phù hợp khung giờ của Học Viên
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Sáng LỚP 1 10/07/2017 Thứ 2,4,6: 10H30-12H00
Sáng LỚP 1 10/07/2017 Thứ 2,4,6: 08H30 - 10H00
Sáng LỚP 1 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 10H30 - 12H00
Sáng LỚP 1 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 08H30 - 10H00
Sáng LỚP 2 17/07/2017 Thứ 2,4,6: 08H30 - 10H00
Sáng LỚP 2 15/08/2017 Thứ 3,5,7: 10H30 - 12H00
Sáng LỚP 3 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 10H30 - 12H00
Chiều LỚP 1 10/07/2017 Thứ 2,4,6: 14H00 - 15H30
Chiều LỚP 3 28/08/2017 Thứ 2,4,6: 14H00 - 15H30
Chiều LỚP 5 04/07/2017 Thứ 3,5: 14H00 - 16H15
Tối LỚP 1 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 1 10/07/2017 Thứ 2,4,6: 19H35 - 21H05
Tối LỚP 1 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 1 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 19H35 - 21H05
Tối LỚP 2 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 2 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 2 08/08/2017 Thứ 3,5,7: 19H35 - 21H05
Tối LỚP 3 17/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 3 31/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 3 14/08/2017 Thứ 2,4,6: 19H35 - 21H05
Tối LỚP 3 22/08/2017 Thứ 3,5,7: 19H35 - 21H05
Tối LỚP 4 21/08/2017 Thứ 2,4,6: 08H30 - 10H00
Tối LỚP 4 04/09/2017 Thứ 2,4,6: 19H35 - 21H05
Tối LỚP 5 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 5 17/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 19H30
Tối LỚP 5 17/07/2017 Thứ 2,4,6: 19H35 - 21H05
Cuối tuần LỚP 1 08/07/2017 Thứ 7: 14H00-16H15; Chủ Nhật: 9H00-11H15
Cuối tuần LỚP 1 08/07/2017 Thứ 7, Chủ Nhật: 14H-16H15
Cuối tuần LỚP 2 29/07/2017 Thứ 7: 16H00-18H00; Chủ Nhật: 16H00-18H30
Cuối tuần LỚP 2 29/07/2017 Thứ 7 & Chủ Nhật: 09H00-11H15
Cuối tuần LỚP 3 15/07/2017 Thứ 7: 14H00-16H15; Chủ Nhật: 9H00-11H15
Cuối tuần LỚP 3 12/08/2017 Thứ 7: 14H00-16H15; Chủ Nhật: 9H00-11H15
TRUNG CAO CẤP
62tuần/trình độ ((6 cấp độ))
Thời gian học: Linh động phù hợp khung giờ của Học Viên
(Có giáo viên nước ngoài)
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Cuối tuần LỚP 6 15/07/2017 Thứ 7 & Chủ Nhật: 14H-16H15
GIAO TIẾP 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
Thời gian học: Linh động phù hợp khung giờ của Học Viên
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Sáng GIAO TIẾP SƠ CẤP 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 08H30 - 11H30
Sáng GIAO TIẾP SƠ CẤP 04/07/2017 Thứ 3,5,7: 08H30 - 11H30
Chiều GIAO TIẾP SƠ CẤP 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 14H00 - 17H00
Chiều GIAO TIẾP SƠ CẤP 04/07/2017 Thứ 3,5,7: 14H00 - 17H00
Tối GIAO TIẾP SƠ CẤP 03/07/2017 Thứ 2,4,6: 18H00 - 21H00
Tối GIAO TIẾP SƠ CẤP 04/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 21H00
Cuối tuần GIAO TIẾP SƠ CẤP 08/07/2017 Chiều Thứ 7: 13h00 - 17h30 Sáng Chủ Nhật: 08h00 - 12h30
LỚP EPS - TOPIK
(Học để xuất khẩu lao động Hàn Quốc)
Thời gian học: Linh động phù hợp khung giờ của Học Viên
BUỔI HỌCCHƯƠNG TRÌNHNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN
Sáng EPS - TOPIK 10/07/2017 Thứ 2 đến thứ 6: 08H00 - 11H30
Sáng LUYỆN THI EPS - TOPIK 10/07/2017 Thứ 2 đến thứ 6: 08H30 - 11H00
Chiều EPS - TOPIK 10/07/2017 Thứ 2 đến thứ 6: 14H00 - 17H30
Chiều LUYỆN THI EPS - TOPIK 10/07/2017 Thứ 2 đến thứ 6: 14H00 - 17H00
Tối EPS - TOPIK 10/07/2017 Thứ 2,4,6: 19H35 - 21H05 và Thứ 3,5: 18H00 - 21H00
Tối EPS - TOPIK 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 21H30
Tối LUYỆN THI EPS - TOPIK 11/07/2017 Thứ 3,5,7: 18H00 - 21H00
Cuối tuần EPS - TOPIK 15/07/2017 Sáng Thứ 7: 8H00 - 12H00, Chiều Thứ 7: 14H - 17H, Tối Thứ 7: 18H00 - 21H00; Sáng Chủ Nhật: 08H00-12H00, Chiều Chủ Nhật: 14H00 - 17H30
Cuối tuần LUYỆN THI EPS - TOPIK 15/07/2017 Sáng Thứ 7: 8H00 - 12H00, Chiều Thứ 7: 14H00 - 17H00, Tối Thứ 7: 18H00 - 21H00; Sáng Chủ Nhật: 08H00-12H00, Chiều Chủ Nhật: 14H00 - 17H00

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2