Thư viện ảnh

Hình ảnh Kỹ nữ Triều Tiên xưa
Hình ảnh Kỹ nữ Triều Tiên xưa
Một số hình ảnh các danh kỹ Triều Tiên xưa trong giai đoạn hậu kỳ Choseon
Hình ảnh Triều Tiên trong thời kỳ thuộc Nhật
Hình ảnh Triều Tiên trong thời kỳ thuộc Nhật
Một số hình ảnh Triều Tiên trong thời kỳ thuộc Nhật, khoảng nửa đầu thề kỷ 20. Đây được xem như giai...
Đất nước- con người Triều Tiên xưa
Đất nước- con người Triều Tiên xưa
Hán thành tên cũ của Seoul là một đô thị sầm uất nhất Triều Tiên xưa. Đây là một số hình ảnh của đô...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2