Tổng quan

Số đếm
Số đếm
Từ khi chuyển mình vào giai đoạn “phát triển thần kỳ”, Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo đói, phụ thuộc...
Các thành ngữ, quán ngữ liên quan đến 눈
Các thành ngữ, quán ngữ liên quan đến 눈
“당신” không chỉ đơn giản là “bạn” như chúng ta đã biết. Và đặc biệt không phải lúc nào ta cũng dùng nó...
Cách sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai
Cách sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ hai
“당신” không chỉ đơn giản là “bạn” như chúng ta đã biết. Và đặc biệt không phải lúc nào ta cũng dùng nó...
Thành ngữ, quán ngữ trong tiếng Hàn 1
Thành ngữ, quán ngữ trong tiếng Hàn 1
Ngữ pháp tiếng hàn :Cách học tiếng Hàn thông qua các thành ngữ, quán ngữ trong tiếng Hàn Quốc
Thành ngữ,quán ngữ trong tiếng Hàn 2
Thành ngữ,quán ngữ trong tiếng Hàn 2
Học tiếng hàn thông qua các thành ngữ, quán ngữ đợt 2 hiệu quả cho các bạn đang học ngữ pháp
Cách sử dụng 시원하다
Cách sử dụng 시원하다
“당신” không chỉ đơn giản là “bạn” như chúng ta đã biết. Và đặc biệt không phải lúc nào ta cũng dùng nó...
Sự khác biệt giữa 감사하다 và 고맙다
Sự khác biệt giữa 감사하다 và 고맙다
“당신” không chỉ đơn giản là “bạn” như chúng ta đã biết. Và đặc biệt không phải lúc nào ta cũng dùng nó...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
Hỗ trợ trực tuyến 2