Bài học thứ 11: Modals trong tiếng Hàn

 Modals Hàn Quốc

 

Modals? Các modals là gì?

Các modals là một thuật ngữ ngữ pháp mà hầu như rất khó hiểu được đối với tất cả mọi người trừ giáo viên ngữ pháp.

 

Bạn đã bao giờ muốn nói 'I can go,' 'I should go,' 'I want to go,' 'I need to go,' or 'I may go' ?

Nếu vậy, bạn đã biết làm thế nào để sử dụng các modals! Các modals chỉ đơn giản là kết hợp các động từ như: may, want, need, can and should với động từ khác.

 

Đó là tất cả về nó! Xem nào, các modals không phải là quá khó, và mọi người cũng hay sử dụng chúng trong cuộc trò chuyện.

Bạn có thể học tiếng Hàn, sử dụng các modals và giao tiếp tốt bên ngoài vì phần này khá dễ!

Nhưng bạn vẫn phải biết cách sử dụng chúng bằng tiếng Hàn mà phải không, nội dung sau sẽ giúp bạn hiểu được những gì cần biết về modals.

>> Xem thêm: Bí quyết học tiếng Hàn cao cấp online hay nhất

 

Bài học này khá quan trọng, thế nên bạn hãy cố gắng ghi nhớ!

Bài học này khá quan trọng, thế nên bạn hãy cố gắng ghi nhớ!

 

To Want

 

Có hai điều cần cân nhắc khi suy nghĩ về động từ " to want ".

 

  • To want một danh từ.
  • To want làm gì đó (động từ).

 

Vì chúng ta đang nói về các modals, hoặc các điều kiện của động từ, nên chúng ta sẽ đề cập đến thuật ngữ thứ hai.

 

To want một danh từ.

Tôi sẽ đề cập đến cái đầu tiên! Động từ là:

 

하다 - To want (một danh từ).

 

Bạn sử dụng 하다 khi bạn nói điều gì đó như “I want an apple”. 사과를 원해요. “I want a car” 차를 원해요. “I want a house” 집을 원해요.

 

>>Xem thêm: Bài học thứ 10: Màu sắc trong tiếng Hàn

 

To want (để làm)

 

Nếu bạn muốn nói “I want to go” thì sao? Bạn có nói 가다 원해요? Lúc đầu, bạn có thể nghĩ như vậy. Thật không may, chúng ta không thể đơn giản là lấy động từ nguyên mẫu cho “to go”, 가다, và đặt nó trước “to want”.

 

Có một mẫu khác bạn phải sử dụng. Động từ 'to want' trở thành ~ 십다.

 

Bây giờ, lấy động từ nguyên mẫu, 가다, và cắt bỏ các . Điều này cho bạn động từ cơ sở, hoặc đơn giản là trong trường hợp này. Bây giờ tất cả những gì bạn phải làm là thêm động từ mới! 가고 싶다.

Khi bạn nói từ đó trong một câu, 싶다 sẽ thay đổi giống như bất kỳ động từ khác. Nó trở thành 싶어요.

Đơn giản chứ? Hãy thêm một chú ý nữa...

 

~ 싶다 chỉ được sử dụng khi nói chuyện với người thứ nhất (về bản thân bạn). Điều này chỉ đơn giản có nghĩa là bạn sử dụng ~ 싶다 nếu bạn đang nói về một thứ bạn muốn.

Nếu bạn đang nói về những điều người khác muốn làm, động từ là ~ 싶어 하다.

 

엄마 가고 싶어 해요.

 

Thực hành

 

가고 싶어요.

 

가고 싶어 해요.

 

사과 원해요.

 

원해요.

 

읽고 싶어 해요.

 

자고 싶어요.

 

먹고 싶어요.

 

엄마 마시고 해요.

 

나가 먹고 싶어 해요.

 

원해요.

 

Hãy nhớ, học chăm chỉ mới có thể giúp bạn thành công!

Hãy nhớ, học chăm chỉ mới có thể giúp bạn thành công!

 

Xem câu trả lời:

 

가고 싶어요. - I want to go.

가고 싶어해요. - You/He/She wants to go.

사과를 원해요. - I want an apple.

책을 원해요. - I want a book.

책을 읽고 싶어해요. - You/He/She wants to read a book.

자고 싶어요. - I want to sleep.

먹고 싶어요. - I want to eat.

엄마가 물을 마시고 싶어해요. - Anna wants to drink water.

앤나가 먹고 싶어해요. - Anna wants to eat.

밥을 원해요. - I want rice.

 

Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng, nếu bạn chưa biết nhiều từ vựng, bạn có thể được hưởng lợi rất nhiều từ công cụ Vocabulary E-Zine, hãy tìm nó. Nó sẽ xây dựng từ vựng của bạn dần dần, không ngừng, cho bạn kiến ​​thức tuyệt vời về những từ tiếng Hàn.

 

>>Tham khảo: Bài học số 6: Thuật ngữ gia đình trong tiếng Hàn

 

Have to, Need to

 

“I have to do homework”. Nhiều người trong số các bạn có thể cần phải nói câu này, thậm chí đôi khi bạn vượt qua bài tập về nhà trong một thời gian ngắn.

 

“I have to work”. Câu nói này chứng tỏ bạn đang muốn hoàn tất công việc bắt buộc.

Cho dù chúng ta muốn làm điều gì đó hay không, đôi khi chúng ta không có một sự lựa chọn!

 

~ 되다 will come in handy-sẽ có ích.

 

Hãy xem ví dụ “to go” để minh họa cho điều này.

 

가다 - 가야 돼요

 

Bạn chỉ cần bỏ từ dạng lịch sự của động từ và thêm một kết thúc. Lưu ý làm thế nào 되다 trở thành 돼요. Là + 어요 = 돼요. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ thấy nó được viết theo cả hai cách.

 

Một vài ví dụ khác sẽ giúp bạn hiểu rõ ràng.

 

숙제 해야 돼요. - I have to do homework - Tôi phải làm bài tập về nhà.

해야 돼요. - I have to work - Tôi phải làm việc.

Chú ý tất cả những gì chúng ta làm là lấy động từ “to do”, 해요, bỏ đi , và thêm kết thúc. Tức là 해야 돼요.

 

Bạn chỉ cần nhớ phần nào của động từ để sử dụng. Trong “to want” chúng ta bỏ ở dạng từ điển và sử dụng nó (chỉ phần thân của động từ). Trong trường hợp này, chúng ta bỏ mẫu từ lịch sự và đính kèm phần kết thúc vào đó (hình thức ngẫu nhiên của động từ).

 

Nếu có thắc mắc, bạn hãy hỏi ngay, đừng để có lỗ hổng trong quá trình học!

Nếu có thắc mắc, bạn hãy hỏi ngay, đừng để có lỗ hổng trong quá trình học!

 

Thực hành

 

가야 돼요.

 

학교 가야 돼요.

 

먹어야 돼요.

 

먹어야 돼요.

 

마셔야 돼요.

 

마셔야 돼요.

 

Xem câu trả lời

가야 돼요. - I have to go.

학교에 가야 돼요. - I have to go to school.

먹어야 돼요. - I have to eat.

밥을 먹어야 돼요. - I have to eat rice.

마셔야 돼요. - I have to drink.

물을 마셔야 돼요. - I have to drink water.

 

Can, Be Able To

 

Nếu bạn cần nói “you can do something, you can go, you can eat” bạn nên sử dụng các mô hình sau đây.

 

Lấy gốc động từ (bỏ đi dạng mẫu trong từ điển) và thêm ~ () ㄹ수 있어요.

 

Hãy để tôi giải thích thêm nữa để bạn có thể hiểu rõ hơn.

 

Trước tiên, lấy động từ. 가다 - . 먹다 - . Bây giờ, thêm kết thúc thích hợp.

 

Nếu động từ kết thúc bằng nguyên âm, như , tất cả những gì bạn làm là thêm ㄹ수 있어요.

 

갈수 있어요 - I can go. Tôi có thể đi.

 

Tuy nhiên, nếu nó kết thúc bằng một phụ âm, bạn không thể thêm một phụ âm khác vào động từ gốc bởi vì nó đã có ở đó! Nếu đúng như vậy, bạn thêm 을수 있어요.

 

먹을수 있어요. - I can eat. Tôi có thể ăn.

 

Đó thực sự là tất cả những gì cần làm với nó! Chỉ cần nhớ kết thúc là ~ () ㄹ수 있어요.

 

Lưu ý: một điều nữa! Nếu động từ kết thúc bằng phụ âm , bạn không phải thêm hoặc . Đơn giản chỉ cần dùng trực tiếp 있어요. Nếu bạn thêm, sẽ trở nên dư thừa.

 

놀수 있어요.

 

Điều kiện:

 

  • Động từ kết thúc bằng nguyên âm - thêm ㄹ수 있어요
  • Động từ kết thúc bằng - thêm 있어요
  • Động từ kết thúc bằng phụ âm khác - thêm 을수 있어요

 

Bạn đã làm quen được với bài học mới này chưa?

Bạn đã làm quen được với bài học mới này chưa?

 

Thực hành

 

일을 할수 있어요.

 

숙제를 할수 있어요.

 

와인을 마실수 있어요.

 

술을 마실수 있어요.

 

배울수 있어요.

 

Xem câu trả lời

할수 있어요. - I can work.

숙제를 할수 있어요. - I can do my homework.

와인을 마실수 있어요. - I can drink wine.

술을 마실수 있어요. - I can drink Korean liquor.

배울수 있어요. - I can learn.

 

>>Có thể bạn quan tâm: Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 1

 

May, Have Permission

 

Nếu bạn have permission để làm điều gì đó, bạn sẽ sử dụng động từ 'may'.

 

I may go. (I have permission to go). Tôi có thể đi. (Tôi đã được phép đi).

I may play. (I have permission to play). Tôi có thể chơi. (Tôi có quyền chơi).

 

Điều này khá đơn giản trong tiếng Hàn.

 

Kết thúc là ~ 되다

 

Bạn đính kèm phần kết thúc vào dạng ngẫu nhiên của động từ (bỏ đi từ dạng lịch sự).

 

가도 돼요 - I may go. Tôi có thể đi.

놀아도 돼요 - I may play. Tôi có thể chơi.

 

Sử dụng những dạng thực hành sau đây để làm quen với mô hình này.

 

Thực hành

 

자도 돼요.

 

먹어도 돼요.

 

마셔도 돼요.

 

와인 마셔도 돼요.

 

놀아도 돼요.

 

Xem câu trả lời

 

자도 돼요. - I have permission to sleep.

먹어도 돼요. - I have permission to eat.

마셔도 돼요. - I have permission to drink.

와인을 마셔도 돼요. - I have permission to drink wine.

놀도 돼요. - I have permission to play.

 

Nếu thành thạo tiếng Hàn, bạn có muốn du lịch Hàn không?

Nếu thành thạo tiếng Hàn, bạn có muốn du lịch Hàn không?

 

Một số thực hành thực tế

 

학교 가야 돼요.

 

놀고 싶어요.

 

픁처 원해요.

 

나가 운동 하고 싶어 해요.

 

수영 할수 있어요.

 

마셔도 돼요.

 

읽을수 있어요.

 

수필 써야 돼요.

 

영화 보고 싶어요.

 

Xem câu trả lời:

 

학교에 가야 돼요. - I have to go to school.

놀고 싶어요. - I want to play.

컴푸터를 원해요. - I want a new computer.

앤나가 운동하고 싶어해요. - Anna wants to exercise.

수영할수 있어요. = I am able to swim.

술을 마셔도 돼요. - I have permission to drink liquor.

읽을수 있어요. - I can read.

수필을 써야 돼요. - I have to write an essay.

영화를 보고 싶어요. - I want to watch a movie.

 

*Nguồn: dịch từ Internet

TIN LIÊN QUAN

Hé mở chính sách ưu đãi du học Jeju đầy hấp dẫn
23 THÁNG 10 Hé mở chính sách ưu đãi du học Jeju đầy hấp dẫn

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những những chính sách ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc dành cho sinh viên du học...

Khóa học tiếng Hàn online chỉ từ 1.050.000đ cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác
14 THÁNG 08 Khóa học tiếng Hàn online chỉ từ 1.050.000đ cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác

Nhận ngay 30% ưu đãi khi tham gia khóa học tiếng Hàn online cùng Phuong Nam Education.

Giảm ngay 2.520.000đ khi đăng ký khóa học online 1 kèm 1
10 THÁNG 09 Giảm ngay 2.520.000đ khi đăng ký khóa học online 1 kèm 1

Chương trình ưu đãi hấp dẫn - giảm ngay 30% khóa học online 1 kèm 1 cùng nhiều lợi ích hấp dẫn khác đang chờ bạn. Tìm...

Những điều bạn cần biết khi du học Hàn Quốc vừa học vừa làm
16 THÁNG 11 Những điều bạn cần biết khi du học Hàn Quốc vừa học vừa làm

Những năm gần đây xu hướng du học Hàn Quốc vừa học vừa làm ngày càng được các bạn học sinh săn đón.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482