Hội Thoại Tiếng Hàn 1: Hỏi thăm gia đình. Gởi lời hỏi thăm

Hội Thoại Tiếng Hàn 

  Gia đình anh thế nào ? 
    가족은 어떠세요? 
  Vợ anh thế nào ? 
    부인은 어떠신지요? 
  Các con anh ra sao ? 
    아이들은 어떠세요? 
  Anh Tiến thế nào ? 
    띠엥은 잘 있나요? 

>> 
http://hoctienghan.com

  Mọi người trong gia đình anh ra sao ? 
    당신 가족 모두 어떻게 지내세요? 
  Mẹ anh khỏe không ? 
    당신 어머니께서는 건강하십니까? 
  Mai nhờ tôi gởi lời chào đến anh. 
    마이가 안부 전해 달랍니다. 
  Ông Văn nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm anh. 
    반씨가 안부 전해 달라고 하셨습니다. 
  Khang (bảo tôi) gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh. 
    캉이 안부 전해 달래요. 
  Ông Kim nhờ tôi gởi đến anh những lời chúc tốt đẹp nhất của ông ấy. 
    김씨가 안부 전해 달라고 하셨습니다. 
  Chul Su nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi của cô ấy đến cha mẹ của anh. 
    철수가 당신의 부모님에게 안부 전해 달라고 했어요

Học tiếng Hàn
Học tiếng Hàn

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hội Thoại Tiếng Hàn 2:Chào hỏi ngày thường
Hội Thoại Tiếng Hàn 2:Chào hỏi ngày thường

Bài tập thực hành luyện nói tiếng hàn các câu nói thông dụng trong giao tiếp chào hỏi hàng ngày

Hội Thoại Tiếng Hàn 3: Tàm tạm.Vẫn vậy
Hội Thoại Tiếng Hàn 3: Tàm tạm.Vẫn vậy

Bài tập thực tập hội thoại tiếng Hàn số 3 các câu giao tiếp chào hỏi hàng ngày Tàm tạm , vẫn vậy

Hội Thoại Tiếng Hàn 4: Khi thấy bất thường không tốt
Hội Thoại Tiếng Hàn 4: Khi thấy bất thường không tốt

Bài tập thực hành tiếng hàn số 4 luyên nói về chủ đề khi thấy có gì đó bất thường trong cuộc sống

Hội Thoại Tiếng Hàn 5: Khi thấy bất thường không tốt
Hội Thoại Tiếng Hàn 5: Khi thấy bất thường không tốt

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn chủ đề thực hành khi thấy bất thường không tốt

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482