V 아/어/여 주다 (드리다) - Yêu cầu/ đề nghị ai đó làm V cho

V 아/어/여 주다 (드리다)”

Yêu cầu/ đề nghị ai đó làm V cho 

* Khi động từ “주다” và thể trang trọng của nó “드리다” được sử dụng trong cấu trúc '-아/어/여 주다(드리다)', nó thể hiện yêu cầu của người nói muốn người khác làm việc gì cho mình hoặc đề nghị của người nói muốn làm việc gì đó cho người khác. '주다' được sử dụng khi nói với nguời có quan hệ xã hội ngang bằng hoặc nhỏ hơn. Muốn người khác làm việc gì cho mình.

- 주다 (반말), 드리다 (존대말): cho

- 저를 도와 주시겠어요? Anh sẽ giúp cho tôi chứ?

- 이것을 읽어 주세요. Đọc cái này cho tôi.

- 내가 도와 줄게. Tôi sẽ giúp cho.

>> Xem thêm: V (으)려고 하다 - Dự định làm V 

* “드리다” được sử dụng khi người nói đưa ra yêu cầu hoặc đề nghị với người có quan hệ xã hội cao hơn, hoặc trong trường hợp muốn thể hiện sự lịch sự trang trọng.

- 도와 드릴까요? Để tôi giúp anh/chị…được không ạ?

- 제가 도와 드리겠어요. Tôi sẽ giúp đỡ anh/chị....

- 안나한테 읽어 드리세요. Hãy đọc cho Anna đi.

Học tiếng Hàn dự định làm V
Học tiếng Hàn dự định làm V

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

  V (으)려고 하다  - Dự định làm V
V (으)려고 하다 - Dự định làm V

Mẫu câu `-(으)려고 하다' được dùng với động từ bao gồm cả `있다'. Mẫu câu này để diễn tả một dự định của chủ ngữ. Tuy nhiên, mẫu câu này được dùng giới...

 Biết (không biết) kĩ năng làm một việc gì đó.
Biết (không biết) kĩ năng làm một việc gì đó.

Đuôi từ '-(으)ㄹ까요?' được sử dụng để điễn tả ý câu hỏi ý kiến người khác, về hành động sẽ thực hiện. Trong trường hợp này, chủ ngữ trong câu luôn...

Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn
Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn

Định ngữ hóa và danh từ hóa trong tiếng Hàn, cách học tiếng hàn thông qua danh từ hóa hiệu quả

Một số cấu trúc đuôi câu thường sử dụng trong giao tiếp
Một số cấu trúc đuôi câu thường sử dụng trong giao tiếp

Bài học này sẽ hướng dẫn các bạn một số đuôi câu thể hiện cảm xúc trong giao tiếp như : câu cảm thán, câu thể hiện sự ngạc nhiên- bất ngờ hoặc hỏi...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482