Bài học thứ 3: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của động từ tiếng Hàn

Động từ của Hàn Quốc là vô cùng quan trọng. Động từ trong câu tiếng Hàn là phần quan trọng nhất của câu. Thực tế, đây là phần duy nhất bạn cần cho câu hoàn chỉnh và học động từ cũng là một phương pháp học tiếng Hàn hiệu quả. Tiếng Hàn, không giống như tiếng Anh, không đề cập đến chủ đề của câu nếu nó có thể được giả định từ ngữ cảnh. Ví dụ, trong tiếng Anh, người ta có thể hỏi “Hungry?”. Trong tiếng Hàn, nếu ai đó có thể chỉ hỏi "Hungry?" và mọi người biết người mà họ đang đề cập tới, thì tốt hơn hết là bỏ "you" ra. Bạn cũng có thể nghe điều này trong tiếng Anh, nhưng nó không được coi là chính xác theo ngữ pháp. Nó được xem là đúng ngữ pháp ở Hàn Quốc!

Vì vậy, tổng quát về đoạn trên là, động từ là phần cần thiết duy nhất trong câu tiếng Hàn. Mọi thứ khác là phần phụ thêm.

Bây giờ tôi biết bạn rất mong muốn bắt đầu học động từ và tìm kiếm chúng trong các từ điển, nhưng chúng ta phải khái quả một phần quan trọng của ngữ pháp đầu tiên. Động từ của Hàn Quốc có thể có nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc vào người bạn đang nói chuyện. Tiếng Hàn vẫn có địa vị xã hội theo nghĩa đen được tích hợp vào chính nó. Động từ "to be" khi nói chuyện với một người lớn tuổi hoặc giáo viên sẽ hơi khác với " to be " khi nói chuyện với người bạn thân nhất của bạn. Hầu hết các động từ của Hàn Quốc có cùng gốc, bất kể người bạn đang nói đến, nhưng bạn sẽ thay đổi kết thúc của động từ phụ thuộc vào người bạn đang nói chuyện với.

 

Bạn đã hoàn thành bài học trước chưa?

Bạn đã hoàn thành bài học trước chưa?

 

먹다 là dạng từ điển của động từ " to eat". Dạng từ điển bao gồm gốc động từ, trong ví dụ này, thì kết thúc. Hãy tiếp tục tìm kiếm một vài động từ yêu thích của bạn (ở https://zkorean.com/english-korean-dictionary) hoặc thậm chí tốt hơn, lấy bản sao của Declan's Korean Flashcards (chứa hơn 3600 từ với âm thanh, sắp xếp trong bộ từ vựng) để bắt đầu xây dựng nền móng vững chắc cho động từ tiếng Hàn của bạn. Bạn sẽ thấy tất cả các hình thức họ liệt kê kết thúc bằng . Nếu bạn loại bỏ các kết thúc, bạn sẽ được từ trái với động từ gốc. Động từ gốc của 먹다. Động từ gốc của chính nó không có ý nghĩa. Bạn phải gỡ bỏ kết thúc và thay thế nó với một kết thúc khác tùy thuộc vào những gì bạn muốn nói và bạn muốn nói đến ai.

 

>>Xem thêm: Bài học thứ 2: Chữ cái Hangul bất thường

 

Trong suy nghĩ của tôi, tôi thấy ba khác biệt, khác biệt rất rõ ràng ở nói và viết. Bao gồm động từ trang trọng, lịch sự và bình thường.

Kết thúc trang trọng

ㅂ니다 / 습니다

Kết thúc lịch sự

어요 / 아요

Kết thúc bình thường

/

 

Bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào hai kiểu phổ biến nhất của động từ bạn sẽ sử dụng, lịch sự và bình thường. Như bạn thấy ở trên, cũng có hai kết thúc khác nhau cho cả bài phát biểu lịch sự và bình thường. Cách mà bạn quyết định kết thúc thì để chọn dựa trên động từ gốc. Nếu nguyên âm cuối cùng trong gốc động từ là hoặc thì bạn chọn kết thúc 아요 (polite) hoặc (casual). Nếu nguyên âm cuối cùng trong động từ gốc nào khác ngoài hoặc , thì bạn chọn kết thúc 어요 (polite) hoặc (casual). Xem bảng sau đây của động từ thường dùng và so sánh động từ gốc với phần kết thúc để hiểu rõ hơn về điều này. Tôi sẽ đề cập phần kết thúc trang trọng tiếp theo.

 

English

Verb Root

Dictionary Form

Polite Ending

Casual Ending

Formal Ending

To Have

있다

있어요

있어

있습니다

To Be Good

좋다

좋아요

좋아

좋습니다

To Go

가다

가요

갑니다

To Not Have

없다

없어요

없어

없습니다

To Do

하다

해요

합니다

 

 

Hãy nhìn vào cặp này. 있다 có nghĩa là " to have". là động từ gốc. Nguyên âm cuối cùng trong . Vì đây không phải là ㅗ hocㅏ thì chúng ta biết chọn các kết thúc 어요 / tùy thuộc vào việc chúng ta cần phải lịch sự hay nói cách khác.

없다 (tương đương với 업다) có động từ gốc là . Nguyên âm cuối cùng trong động từ gốc này là , vì vậy chúng ta cần phải chọn các kết thúc 어요 / .

Bạn hãy nhìn vào 좋다, từ này có động từ gốc là với một nguyên âm cuối cùng là . Vì vậy với   hoặc , động từ phải kết thúc bằng 아/요. Bạn đã hiểu mô hình chung chưa?

 

Nếu không thể tham gia một lớp học, hãy nghiên cứu kỹ những bài đăng này.

Nếu không thể tham gia một lớp học, hãy nghiên cứu kỹ những bài đăng này.

 

Mẫu động từ bất thường

 

Bây giờ, như bạn có thể thấy trong biểu đồ, sẽ có một số tình huống không tuân theo chính xác. 가다 có nghĩa là " to go ". Nếu bạn loại bỏ các để có được động từ gốc, bạn còn lại . Theo mẫu này, bạn sẽ thêm 아요 / vào động từ gốc, và có được từ như 가아 . Thực sự từ này là 가요. Nó đã được rút ngắn bởi vì nếu không chúng ta sẽ chỉ nói hai nguyên âm như nhau trong một hàng. Đó là một sự lãng phí thời gian và hơi thở, nó chỉ đơn giản là 가요 hay .

Động từ cuối cùng của bảng trên là 하다. Đây là một động từ rất phổ biến ở bất kỳ ngôn ngữ nào. Động từ này thì bất thường ở tất cả các dạng sở hữu của nó. Nó không theo một mẫu nào cả, và bạn cần ghi nhớ từng trường hợp. Không nên quá chú tâm vào nó vì bạn sẽ thấy điều này ở khắp nơi. 하다 có từ gốc là . Hình thức lịch sự là 해요 và dạng bình thường là . Bạn chỉ mất vài phút để ghi nhớ điều này và sau đó bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về nó nữa.

Ok, chúng ta hãy tiếp tục. Dưới đây là bảng động từ bất thường theo mẫu. Hãy nhìn thoáng qua bảng và sau đó chúng ta tiếp tục.

 

English

Verb Root

Dictionary Form

Polite Ending

Casual Ending

To Drink

마시

마시다

마셔요

마셔

To Meet

만나

만나다

만나요

만나

To Come

오다

와요

To Be Busy

바쁘

바쁘다

바빠요

바빠

To Not Know

모르

모르다

몰라요

몰라

To Be Hot

덥다

더워요

더워

 

 

Đầu tiên là " To Drink " hoặc 마시다. Nếu chúng ta loại bỏ kết thúc từ điển là , chúng ta còn lại với 마시. Theo các mẫu bình thường cho hình thức lịch sự, chúng ta sẽ có 마시 어요. Để làm cho nó dễ dàng hơn và nghe tốt hơn, hình thức lịch sự thực sự là 마셔요. Bất kỳ động từ gốc nào kết thúc bằng sẽ tự nhiên lấy kết thúc 어요 / , và chúng ta rút ngắn + thành . Các ví dụ khác của động từ này là 가르치다 - 가르쳐 , 기다리다 - 기다려요, 치다 - 쳐요.

 

>>Tham khảo: Bạn nghĩ thế nào về tiếng Hàn?

 

Tiếp theo chúng ta gặp 만나다. Chúng ta đã đi qua nó với 가다. Vì gốc động từ kết thúc bằng , ta rút ngắn từ 만나 아요 sang 만나요. Ngoài ra, hãy nhớ rằng mẫu này hoạt động với gốc kết thúc bằng thì tốt.

Nếu nó kết thúc bằng nó sẽ tự nhiên lấy kết thúc .. Đây sẽ là một âm nguyên âm đôi vì vậy chúng ta rút ngắn nó theo cùng một cách. Các ví dụ khác của động từ này là 가다 - 가요, 사다 - 사요, 서다 - 서요.

Tiếp theo, chúng ta đến 오다. Động từ gốc là . Từ này sẽ tự nhiên lấy kết thúc 아요 hình thành 아요. Tốt hơn là kết hợp vào . Nó chắc chắn nghe tốt hơn và mượt mà hơn. Điều đó chính xác đấy. Bất cứ khi nào động từ gốc kết thúc bằng , nó sẽ tự nhiên kết thúc 아요 và bởi vì tất cả các bạn biết bài học này, bạn sẽ tự nhiên kết hợp 아요 thành 와요. Các ví dụ khác của động từ có mẫu này là 갔다 오다 - 갔다 와요, 나오다 - 나와요.

Tiếp theo, chúng ta có 바쁘다. Động từ gốc là 바쁘. Theo mẫu động từ thông thường chúng ta sẽ hình dung được hình thức lịch sự sẽ là 바쁘 아요. Hãy thử và nói điều đó. Bây giờ hãy thử và nói 바빠요. Đó là cách chính xác. Khi động từ gốc kết thúc bằng , chúng ta cắt bỏ , nhìn vào nguyên âm cuối cùng trong từ gốc còn lại (không bao gồm ) và thêm kết thúc thích hợp. Đối với ví dụ này, nguyên âm cuối cùng sẽ là. Vì vậy, khi chúng ta cắt bỏ và thêm 아요 kết thúc, chúng ta sẽ có được 바빠요. Các ví dụ về động từ khác theo mẫu này là 나쁘다 - 나빠요, 예쁘다 - 예뻐요, 쓰다 - 써요.

 

Bạn có thích phong cảnh ở Hàn không? Hoa anh đào đấy!

Bạn có thích phong cảnh ở Hàn không? Hoa anh đào đấy!

 

Động từ tiếp theo là 모르다. Động từ gốc là 모르. Chắc là bạn nghĩ, kết thúc bằng vậy nó sẽ không theo khuôn mẫu bất thường ở trên, và trở thành 모라 ? Thực ra, nó sẽ như thế, ngoại trừ người Hàn Quốc đã quyết định nếu một gốc động từ kết thúc bằng (không chỉ ), thì chúng ta sẽ tăng gấp đôi bằng cách thêm một vào cuối của âm tiết trước chữ . Và sau đó chúng ta cắt bỏ . Chúng ta được 몰라요. Chúng ta thêm một để và nhận . Chúng ta bỏ và nhận 라요. Cũng như thế, chúng ta có 몰라요. Các ví dụ khác của động từ dùng mẫu này là 자르다 - 잘라 , 부르다 - 불러요, 빠르다 - 빨라요.

Động từ cuối cùng trong bảng động từ trên là 덥다. Bạn nên chắc chắn là nắm được động từ gốc và ngay lập tức biết nó là . Bây giờ, với mẫu bất thường này, bạn phải nhớ hai điều. Thông thường, khi một gốc động từ kết thúc bằng , bạn nên bỏ và thêm . Sau đó, bạn chuyển sang bước thứ hai. Nếu nó kết thúc bằng , khi chúng ta chọn một kiểu như kiểu lịch sự, nó sẽ tự nhiên mất kết thúc . Đây là một mẫu khác mà chúng ta kết hợp hai ký tự để làm cho nó mượt mà hơn. kết hợp thành . Chúng ta có được 더워요 trong kết thúc. Các ví dụ khác của động từ theo mẫu này là 어렵다 - 어려워요, 즐겁다 - 즐거워요.

Bây giờ bạn nên biết các mẫu động từ bạn sẽ hoạt động thế nào. Bạn có thể xem một động từ ra khỏi một từ điển như Declan's Korean Dictionary, tìm động gốc, và đặt nó ở dạng bình thường hoặc lịch sự.

Nếu bạn muốn nghĩ cách lịch sự trong tiếng Hàn và tiếng Anh là như nhau, thì bạn nên nhớ lịch sự với tất cả mọi người ở Hàn Quốc hoặc khi nói tiếng Hàn. Vì Hàn Quốc vẫn là một ngôn ngữ có địa vị xã hội vẫn còn được xây dựng trong ngôn ngữ thực tế, bạn phải lịch sự với lời nói của bạn nếu không bạn sẽ bị đánh giá là thô lỗ. Bạn nên sử dụng phong cách lịch sự với bất cứ ai lớn tuổi hơn bạn, trên bạn, với bạn mới, một giáo viên, một phụ huynh, một người xa lạ, khá nhiều người ngoại trừ những người bạn thân nhất của bạn! Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ giản dị khi nói chuyện với ai đó trẻ hơn bạn, bạn bè thân thiết và anh chị em của bạn. Dùng với người khác sẽ được coi là thô lỗ. Vì vậy, dựa trên những điều tôi vừa đề cập, hãy chọn cách sử dụng khôn ngoan. Nếu bạn đang nói chuyện với người lớn và họ đang sử dụng các động từ ngẫu nhiên, đó là vì bạn trẻ hơn.

 

Điều này không có nghĩa là bạn nên sử dụng cùng động từ khi nói chuyện với họ. Bạn nên lịch sự, có nghĩa là mỗi người sẽ thêm vào các động từ khác nhau. Bây giờ bạn có thể lấy một động từ trong từ điển, tìm gốc, biến nó thành một động từ bình thường hoặc lịch sự, và thử áp dụng vào thực tế xem sao.

Bạn có nhớ cách làm thế nào trong động từ của tiếng Hàn có thể được sử dụng đơn lẻ và câu sẽ đúng ngữ pháp? Hãy xem một số ví dụ. Nếu chúng ta nói 먹어요. Chúng ta biết đó là một cách lịch sự, và nó có nghĩa là " to eat " (đừng lo lắng nếu bạn chưa ghi nhớ động từ). Bạn sẽ sớm làm quen khi làm bài tập về nhà. Nhưng chúng ta có biết mình đang nói gì khi nói 먹어요 với một ai đó? Vâng, nó tuỳ vào ngữ cảnh. Bạn có thể nói " I'm eating." Hoặc, bạn có thể nói rằng " you're eating ". Bạn có thể nói " eat ". Nếu ai đó nói " What do you want to do? " Bạn có thể trả lời 먹어요. Trong tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng các động từ một cách tổng quát hơn nhiều so với tiếng Anh. Sau đó chúng ta sẽ thấy cách thêm các từ như "I" hoặc "You" nếu cần thiết để làm sáng tỏ ý nghĩa của một câu.

 

Trạm cao tốc phủ đầy hoa anh đào, tuyệt quá phải không?

Trạm cao tốc phủ đầy hoa anh đào, tuyệt quá phải không?

 

Một ví dụ khác là 좋다. Từ này có nghĩa là To Be Good. Nếu ai đó hỏi bạn thế nào, thì bạn có thể nói 좋아요! Giống như Are my new shoes ok? Do you like them? How are they?" "좋아요!". Hoặc, nếu bạn đang có một cuộc trò chuyện bình thường về điều gì đó với bạn của bạn, và họ nói gì đó và bằng tiếng Anh bạn sẽ chỉ trả lời " Good!" Hoặc bạn chỉ có thể nói 좋아 (nhớ, đó là một cuộc trò chuyện với bạn của bạn).

Toàn bộ khái niệm về các động từ nói chung là rất khó học ngay từ đầu. Hãy cố gắng hết sức! Động từ thường có nhiều ý nghĩa hơn các dạng khác! Nếu bạn nói tức là bạn đang nói I'm going, you're going, someone's going, let's go, are we going. Nhiều người trong tiếng Hàn có thể được giả định. Nếu nó có thể được giả định, không cần phải nói nó. Một trong những thứ được khuyên dùng nhất là Rosetta Stone Korean Level 1, giúp học viên hiểu được phần này một cách dễ dàng.

 

>>Có thể bạn quan tâm: 35 tài nguyên học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

 

Bài tập về nhà:

1.Hãy nhớ những dạng động từ phổ biến.

 

Normal or

Takes 아요/

좋다,받다, 닫다

Normal not or

Takes 어요/

먹다, 입다, 신다

Ends in

Combine to ~ㅕ요/~

마셔요, 어쳐요, 가르쳐요

Ends in

Combine to 와요/

와요, 갔다와요

Ends in

Drop add appropriate ending

바쁘다 - 바빠요, 예쁘다 - 예뻐요

Ends in

Double the , drop add appropriate ending

부르다 - 불러요, 자르다 - 잘라요

Ends in or

Simply add or leave as is (casual)

가다 - 가요 , 자다 - 자요

Ends in

Combine to 워요/

어려워요, 배워요, 피워요

 

Nhắc đến Hàn thì không thể thiếu ẩm thực, nhưng thôi, bạn hãy học tiếp đi! :))

Nhắc đến Hàn thì không thể thiếu ẩm thực, nhưng thôi, bạn hãy học tiếp đi! :))

2.Hãy nhớ 10 động từ đầu tiên và hình thức phổ biến của chúng. Để hình thành động từ dạng bình thường, đơn giản là cắt bỏ 요 từ dạng lịch sự.
 

하다

해요

To Do

있다

있어요

To Have

없다(~업다)

없어요(~업서요)

To Not Have

가다

가요

To Go

먹다

먹어요

To Eat

마시다

마셔요

To Drink

일어나다

일어나요

To Get Up

자다

자요

To Sleep

보다

봐요

To See

좋다

좋아요

To Be Good

 

*Nguồn: dịch từ Internet

BÌNH LUẬN

TIN LIÊN QUAN

Ưu đãi Hot giảm ngay 3.700.00 khi đăng ký khóa học online 1 kèm 1
01 THÁNG 03 Ưu đãi Hot giảm ngay 3.700.00 khi đăng ký khóa học online 1 kèm 1

Từ nay đến hết ngày 15/03/2021, trung tâm Phương Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn - giảm ngay 30% khóa học...

Phuong Nam Education 10 tuổi-Học online 1 kèm 1 giảm ngay 10 triệu
12 THÁNG 01 Phuong Nam Education 10 tuổi-Học online 1 kèm 1 giảm ngay 10 triệu

Nhằm kỷ niệm cột mốc đáng nhớ trong quá trình hoạt động của mình, trung tâm Phương nam đã triển khai chương trình...

 ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE 1 KÈM 1, NHẬN NGAY KHÓA HỌC TƯƠNG ỨNG TẠI TRUNG TÂM SAU MÙA DỊCH
02 THÁNG 04 ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE 1 KÈM 1, NHẬN NGAY KHÓA HỌC TƯƠNG ỨNG TẠI TRUNG TÂM SAU MÙA DỊCH

Đăng ký Khóa học online 1 kèm nhận ngay Khóa học trực tiếp tại trung tâm với số giờ tương ứng

NHẬN NGAY SIÊU ƯU ĐÃI ĐẾN 50% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG HÀN
10 THÁNG 01 NHẬN NGAY SIÊU ƯU ĐÃI ĐẾN 50% HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TIẾNG HÀN

Rủ ngay đôi bạn chí cốt để nhận ngay SIÊU ƯU ĐÃI 50% HỌC PHÍ từ Phuong Nam Education nào!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOTLINE
1900 2615 - 028 3622 8849

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482