Bài học thứ 4: Động từ bất quy tắc

Ở Bài học 3, bạn đã được giới thiệu động từ tiếng Hàn và các động từ bất quy tắc. Chúng là những động từ thường được sử dụng, nhưng có nhiều hơn một nghĩa, được sử dụng khác hơn so với những động từ bình thường.

>> Xem thêm: Tự học tiếng Hàn giao tiếp với các nguyên tắc sau

Động từ - phong cách lịch sự 이다

 

Động từ bất quy tắc đầu tiên mà tôi cần phải trình bày ở đây thì những cuốn sách và các khóa học sẽ gọi  là copula. Về cơ bản, đó là động từ của sự bằng nhau. Đó là gì? Trong tiếng Anh, chúng ta có thể nói " It is a book." " It" tương đương với " book ". Nếu bạn tìm trong từ điển, bạn sẽ thấy:

 

Bảng chữ cái tiếng Hàn nghệ thuật

Bảng chữ cái tiếng Hàn nghệ thuật

 

이다

Động từ gốc là 이. Động từ này sẽ theo mẫu của riêng nó. Nó không phù hợp với bất kỳ quy tắc nào và chỉ cần học nó. Hình thức lịch sự sẽ là 이에요 nếu đứng sau phụ âm, hoặc 예요 nếu đứng sau nguyên âm. Bạn cũng sẽ thấy nó được đánh vần 에요 sau một nguyên âm. Khi nói, nó sẽ nghe giống như 에요 sau một nguyên âm. Hãy thử thực hành với một câu. Chúng ta sẽ sử dụng câu tương tự như ví dụ trong tiếng Anh. Sách bằng tiếng Hàn là

 

Bởi vì 책 kết thúc bằng một phụ âm, chúng ta nên sử dụng kết thúc lịch sự 이에요. Với hầu hết các động từ thông thường, có một khoảng trống giữa động từ và bất kỳ từ nào khác, nhưng copula là một trường hợp đặc biệt. Không có khoảng trống giữa hai từ. Ngoài ra, trong cấu trúc câu tiếng Hàn thì khác nhau. Tôi cảm thấy cách tốt nhất để bạn hiểu nó và quen với nó chỉ là nhìn thấy nó. Động từ này luôn ở cuối câu. Những từ khác rơi ra trước động từ. Thế nên, vì động từ "to be" của chúng ta là 이에요, sẽ rơi vào cuối. Không có khoảng trống giữa 이에요 và từ mà nó mô tả, do đó, câu của chúng ta được đưa ra là

 

>>Xem thêm: Bài học thứ 3: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của động từ tiếng Hàn

 

책 이에요

Như bạn thấy, từ này cũng giống như "book-to-be". Cấu trúc thì khác nhau, nhưng bạn sẽ được sử dụng vì bạn sẽ thấy nó nhiều hơn. 책 이에요 có nghĩa là " It is a book." Hãy xem thêm một vài ví dụ. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải nhớ mọi danh từ mà bạn nhìn thấy. Hãy ghi nhớ những gì bạn tìm thấy trong phần bài tập về nhà.

 

연필

연필 có nghĩa là pencil. Nó kết thúc bằng ㄹ cũng là một phụ âm. Nếu chúng ta kết hợp từ này với sự kết thúc lịch sự và giữ đúng thứ tự từ, chúng ta sẽ có được 연필 이에요, có nghĩa là " It is a pencil".

 

차 có nghĩa là car. Nó kết thúc bằng ㅏ là nguyên âm. Bởi vì nó kết thúc bằng một nguyên âm, chính tả chính xác của 이다 sẽ là 예요. Câu này sẽ là 차 예요, có nghĩa là " It is a car".

Bạn có hiểu nó tốt hơn một chút chưa? Nếu vậy, thì chúng ta hãy nhìn vào ví dụ sau, và sau đó sẽ có một số thực hành.

 

Động từ - phong cách bình thường 이다

 

Nhiều nơi đã chọn để dạy bạn phần lớn là phong cách đầu tiên, thường là lịch sự, sau đó nhiều lần trở lại để dạy cho bạn phong cách khác thường được sử dụng. Tôi cảm thấy tốt nhất là dạy cho bạn cả hai từ đầu, bởi vì cả hai đều rất quan trọng nếu bạn có kế hoạch học tiếng Hàn tốt. Nếu chúng tôi chỉ đưa ra một, bạn sẽ không được học được tốt. Nếu chúng tôi dạy cả hai, bạn sẽ học ở tốc độ chậm hơn lúc đầu, nhưng sau đó sẽ học nhanh hơn và toàn bộ thời gian bạn sẽ học được hiệu quả hơn.

 

이다 có hai hình thức lịch sự, tùy thuộc vào việc nó đi theo một phụ âm hay nguyên âm, và dạng bình thường như vậy.

 

Nếu 이다 theo sau một phụ âm, nó được đánh vần là 이야.

 

Nếu 이다 đi theo một nguyên âm, nó được đánh vần là 야.

 

Con vật trong tiếng Hàn

Con vật trong tiếng Hàn

 

Hãy sử dụng ba ví dụ tương tự như trên để bạn có thể so sánh hai hình thức. Ví dụ đầu tiên sử dụng từ 책, nghĩa là book, trong ví dụ. Phong cách lịch sự là 책 이에요. Bởi vì 책 kết thúc bằng ㄱ, một phụ âm, dạng bình thường nên là 이야. Nếu chúng ta đặt nó với 책, chúng ta nhận được 책 이야. 책 이야 và 책 이에요 là cùng một nghĩa! Sự khác biệt duy nhất là người chúng ta đang nói chuyện. Như những bài học trước đây đã đề cập, nếu chúng ta nói chuyện với ai đó lớn tuổi hơn hoặc giáo viên hoặc bất cứ ai xứng đáng được tôn trọng hơn, chúng tôi sẽ sử dụng mẫu lịch sự 책 이에요. Nếu chúng ta nói chuyện với bạn thân của chúng ta, chúng ta chỉ có thể sử dụng 책 이야. Đó là sự khác biệt duy nhất! Điều đó bạn sẽ quen dần khi học tiếng Hàn.

 

Ví dụ thứ hai là 연필 이에요, có nghĩa là " It is a pencil". Từ này kết thúc bằng ㄹ, một phụ âm, do đó chúng ta sẽ thêm 이야 vào từ này. 연필 이야 là từ đúng. 연필 이야 và 연필 이에요 cũng có ý nghĩa tương tự, và chỉ khác nhau vì chúng ta đang nói chuyện với ai.

 

차 예요 là câu ví dụ cuối cùng. 차 kết thúc bằng một nguyên âm, vì vậy chúng ta chỉ thêm 야 thay vì 이야. Khi chúng ta hình thành câu mới, chúng ta có được 차야. Như bạn có thể đoán,  từ này bằng với 차 예요.

 

Tôi nghĩ bạn có thể hiểu những ví dụ đó khá tốt! Dưới đây là một vài thực hành. Nếu bạn có thể hiểu được những điều này, thì bạn sẽ biết động từ bất thường 이다 và hiểu được bài học tốt hơn!

Cách bạn nói, " It is a ____"?

 

기차

사람

치약

전화

 

Điều này cũng có hiệu quả đối với mọi người và tên của họ, như trong câu " It's Joe " hoặc nếu bạn đang đề cập đến chính mình. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ thấy làm thế nào để xác định người mà chúng ta đang đề cập đến.

 

>>Tham khảo: Cấu trúc từ tiếng Hàn và các chữ cái cơ bản

 

앤나

마이클

 

Xem câu trả lời ngay bên dưới.

 

기차예요 / 기차야

펜이에요 / 펜이야

사람이에요 / 사람이야

것이에요 / 것이야

치약이에요 / 치약이야

전화예요 / 전화야

앤나예요 / 앤나야

마이클이에요 / 마이클이야

 

Động từ - 있다

 

있다 có từ gốc là 있, Phong cách lịch sự là 있어요, phong cách bình thường là 있어. Ý nghĩa là To have hoặc To be (location).

 

있다 là một động từ đặc biệt vì nó có hai ý nghĩa khác nhau. Tôi cảm thấy đó là một động từ đáng nói đến bởi vì nó là một động từ rất phổ biến. Hãy nhìn vào hai ý nghĩa bạn sẽ thấy.

 

Thời tiết trong tiếng Hàn

Thời tiết trong tiếng Hàn

 

To Have

Đây là một động từ rất phổ biến ở tất cả các ngôn ngữ. " I have chicken". "I have a car". "Do you have a car?" Tất cả những từ này là vật sở hữu của ai đó. Vì vậy chính xác là 있다. Chúng ta có thể nói 차 있어요 có nghĩa là "I have a car" hoặc "she has a car". Hãy nhớ rằng, trong tiếng Hàn, chủ từ có thể bị bỏ qua nếu nó có thể giả định. Nếu không thể, nó sẽ được thêm vào, bạn sẽ được học sau. Đây là một động từ khá đơn giản khi nhìn vào nó với vị trí này, và dễ hiểu ý nghĩa khi đứng một mình. 연필 있어요 có thể có nghĩa là " I have a pencil". Trong văn bản tiếng Hàn, bạn có thể biến câu nói này thành câu hỏi " Do you have a pencil?" Bằng cách thêm một dấu chấm hỏi vào cuối. 연필 있어요? Trong phát âm tiếng Hàn, giọng nói của bạn quyết định câu nói có là câu hỏi hay không mà không thay đổi gì khác.

 

To Be (Location)

있다 cũng có thể là To Be, khi được sử dụng cho vị trí. Ví dụ, sử dụng cùng một câu, 연필 있어요? Cũng có thể có nghĩa là " Is there a pencil?" Đối với câu này, nó có khá nhiều nghĩa. Bạn đang muốn một cây bút chì và bạn hỏi là ở đây có hay không, hay ai đó có hay không, hoặc nghĩa khác nữa. Sau đó, bạn sẽ thấy sự khác biệt dễ dàng hơn khi chúng ta học cách làm cho câu của chúng ta dài hơn và phức tạp hơn. Nếu chúng ta nói "(in the room) 연필 있어요?" Sau đó chúng ta có thể tự động giả định rằng nó đang nói về vị trí. Nếu chúng ta nói "(Anna) 연필 있어요?" Chúng ta có thể tự động giả định rằng chúng ta đang nói về sở hữu.

 

Hãy thử thực hành những từ sau đây. Chúng  không khó khăn, nhưng sẽ giúp bạn xem thêm các ví dụ về việc sử dụng 있다.

 

Anna 차 있어요?

At-Home 의자 있어요?

2 Blocks away 있어요.

 

Xem câu trả lời ngay bên dưới.

 

Does Anna have a 차 (car)?

Is there a 의자 (chair) at home?

It is two blocks away.

 

Tôi nghĩ rằng lúc này dừng là thì tốt hơn. Ngoài ra, nếu bạn xem lại và ghi nhớ phần này trên trang bài tập về nhà, nó sẽ rất hữu ích cho bạn! Nó sẽ chứa một vài danh từ cơ bản mà tôi sẽ sử dụng thường xuyên trong các ví dụ và các vấn đề. Một khi từ đã xuất hiện trên một trang làm bài tập về nhà, tôi sẽ không bao giờ đính kèm từ tiếng Anh bên cạnh nó. Bạn luôn có thể quay trở lại và nhìn vào bất cứ thứ gì bạn cần, và có thể in bất cứ thứ gì bạn cần.

 

Bài tập về nhà

 

Ghi nhớ động từ 이다 trong thì hiện tại đơn ở cả kiểu lịch sự và kiểu bình thường. 

Verb
Meaning
Style
After Vowel
After Consonant
이다
Copula, To Be
Polite
예요
이에요
이다
Copula, To Be
Casual
이야Cách thể hiện tình cảm trong tiếng Hàn

Cách thể hiện tình cảm trong tiếng Hàn​

Ghi nhớ động từ 있다 với cả hai nghĩa của nó.

Verb
Meaning 1
Meaning 2
Polite
Casual
있다
Possession
Location
있어요
있어

 

>>Có thể bạn quan tâm: 35 tài nguyên học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

Ghi nhớ 10 từ phổ biến. Nó là dạng lịch sự nếu có từ (p) bên cạnh và từ (c) là dạng bình thường.

English
Korean
Hangul
한글
Car
Pencil
연필
House
Water
Bread
Friend
친구
Yes
네 (p), 응 (c)
No
아니오 (p), 아니 (c)
Hello
안녕하세요 (p), 안녕 (c)

 

Động từ - 하다

하다 có từ gốc là 하. Phong cách lịch sự là 해요, phong cách giản dị là 해. Ý nghĩa là To Do.

하다 có chính tả bất thường khi sử dụng như bạn đã học trong Bài Học 3. Hãy nhớ rằng nó là 해요 và không phải dạng 하요. Động từ này không phải là bất thường như với 있다 và 이다, nhưng tôi vẫn muốn nói ngắn gọn về nó.

 

Học theo cách này dễ thương quá phải không?

Học theo cách này dễ thương quá phải không?

 

하다 là một động từ bạn sẽ sớm biết đến, vì bạn sẽ thấy nó tạo thành nhiều động từ khác. Ý tôi là nhiều động từ tiếng Hàn chỉ đơn giản được hình thành bằng cách lấy một từ và thêm vào cuối của nó. Động từ " To Make a Phone Call" được thực hiện bằng cách gắn từ "phone" và động từ 하다 (To Do) lại với nhau. Phone là 전화. Động từ " To Make a Phone Call " là 전화 하다.

Shower là 샤워. " To Shower" chỉ đơn giản là 샤워 하다.

Homework là 숙제. " To Do Homework" là 숙제 하다.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ thấy động từ này rất nhiều. Nhiều động từ được hình thành bằng cách sử dụng nó. Khi bạn kết hợp chúng, nó được thực hiện giống như 하다. 전화 해요, 숙제 해요,… Bạn sẽ không gặp khó khăn với 하다 đâu.

 

*Nguồn: dịch từ Internet

TIN LIÊN QUAN

Hé mở chính sách ưu đãi du học Jeju đầy hấp dẫn
23 THÁNG 10 Hé mở chính sách ưu đãi du học Jeju đầy hấp dẫn

Hãy cùng Phuong Nam Education tìm hiểu những những chính sách ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc dành cho sinh viên du học...

Khóa học tiếng Hàn online chỉ từ 1.050.000đ cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác
14 THÁNG 08 Khóa học tiếng Hàn online chỉ từ 1.050.000đ cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khác

Nhận ngay 30% ưu đãi khi tham gia khóa học tiếng Hàn online cùng Phuong Nam Education.

Giảm ngay 2.520.000đ khi đăng ký khóa học online 1 kèm 1
10 THÁNG 09 Giảm ngay 2.520.000đ khi đăng ký khóa học online 1 kèm 1

Chương trình ưu đãi hấp dẫn - giảm ngay 30% khóa học online 1 kèm 1 cùng nhiều lợi ích hấp dẫn khác đang chờ bạn. Tìm...

Những điều bạn cần biết khi du học Hàn Quốc vừa học vừa làm
16 THÁNG 11 Những điều bạn cần biết khi du học Hàn Quốc vừa học vừa làm

Những năm gần đây xu hướng du học Hàn Quốc vừa học vừa làm ngày càng được các bạn học sinh săn đón.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482