Sơ cấp 1 (Bài 11) : Đó có phải nhà thầy Kim không ạ?

 Bài 11 : Đó có phải nhà thầy Kim không ạ?

초급 - 11 : 거기 선생님 댁입니까?


 

I. Hội thoại (회화) :

A : 여보세요. 거기 김 선생님 댁입니까?

Alô, Đó có phải nhà của thầy Kim không ạ?

B : 네, 그렇습니다. 실례지만, 누구세요? Vâng, Đúng rồi ạ. Xin lỗi ai vậy?

A : 저는 윌슨입니다. 김 선생님의 친구입니다. 선생님 계십니까?

Tôi là Wilson, là bạn của thầy Kim. Thầy có nhà không ạ?

B : 아니요, 지금 안 계세요. Không, bây giờ không có ở nhà ạ

A : 아, 그러면 다시 전화하겠습니다. 안녕히 계세요.

À, vậy thì tôi sẽ gọi lại. Xin chào!

>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào?

II. Từ vựng (단어) :

여보세요 : A lô                                               선생님 : thầy (cô) giáo

댁 : nhà ( thể kính ngữ)                                  거기 : đó

그렇다 : như vậy, như thế                             실례지만 : xin lỗi nhưng ~, rất tiếc nhưng ~

누구 : ai                                                        친구 : bạn

계시다 : có/ ở (kính ngữ)                              안 ~ : không ~ (tiền tố phủ định, đứng trước động từ

다시 : lại, lần nữa                                          전화하다 : gọi điện thoại

Học tiếng hàn sơ cấp bài 11
Học tiếng hàn sơ cấp bài 11

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482