Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Bài 4: Đây là đâu ạ ?

초급 일- 4과 : 여기는 어디입니까?

I . Hội thoại (회화) :

A : 여기는 어디입니까? Đây là đâu ạ?

B : 여기는 서울대학교입니다. Đây là trường Đại học Seoul.

A : 우리는 회국 학생입니다. Chúng em là sinh viên nước ngoài

A : 우리는 서울대학교에서 한국어를 배웁니다.

Chúng em học tiếng Hàn ở trường Đại học Seoul

A : 선생님은 무엇을 하십니까? Cô làm gì ạ ?

B : 나는 한국어를 가르칩니다. Tôi dạy tiếng Hàn.

>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào? 

II. Từ vựng ( 단어):

- 여기 /yeo gi/ : đây

- 어디 /eo di/ : đâu

- 우리 /uu ri/ : chúng tôi, chúng em, ….

- 외국 /we guk/ : ngoại quốc

- 학생 /hak saeng/ : học sinh

- ~ 에서/e seo/ :  trợ từ chỉ nơi chốn xác định

- 배우다 /bae uu da/ : học

- 서울 대학교 /seo ul dae hakkyo/ : Trường đại học Seoul

- 교실 /gyo sil/ : phòng học, lớp học

- 집 /jip/ : nhà

 

III.  Phát âm (발음) :

대학교 [대하꾜]

외국 학생 [웨구 칵쌩]

읽습니다 [익씀니다]

학생 [학쌩]

 

>> Xem thêm: Phương pháp học tiếng Hàn online hiệu quả

 

IV. Ngữ pháp (문법) :

1/ 여기는 N입니다 : Đây là .....

  • 여기는 서울 대학교입니다 => Đây là trường đại học Seoul

  • 여기는 한국입니다 => Đây là Hàn Quốc

- 여기는 서울입니다 => Đây là Seoul

** 여기는 N입니까 ?  Đây là N phải không ?

- 여기는 서울입니까 ? – 네, 여기는 서울입니다 => Đây là Seoul phải không? Vâng, đây là Seoul

- 여기는 서울 대학교입니까 ? – 네, 여기는 서울 대학교입니다 => Đây là trường đại học Seoul phải không ạ ? Vâng, đây là trường đại học Seoul.

 

2/ 여기는 어디입니까 ? : Đây là đâu ạ ?

- 여기는 어디입니까 ? – 여기는 서울 대학교입니다 => Đây là đâu ạ ? – Đây là trường Đại học Seoul.

- 여기는 어디입니까 ? – 여기는 교실입니다 => Đây là đâu ạ ? – Đây là lớp học

 

3/ S은/는 N1에서 N2을/를 V~ㅂ니다/습니다 :  

  • 우리는 서울 대학교에서 한국어를 배웁니다 => Chúng tôi học tiếng Hàn ở trường ĐH Seoul.

- 나는 대학교에서 영어를 가르칩니다 => Tôi dạy tiếng Anh ở trường Đại học

- 윌슨 씨는 서울에서 한국어를 공부 합니다 => Wilson học tiếng Hàn ở Đại học Seoul

- 영숙 씨는 교실에서 책을 읽습니다 => Yeongsuk đọc sách trong lớp học

Học tiếng Hàn sơ cấp bài 4
Học tiếng Hàn sơ cấp bài 4

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 5): Bạn đi nhà ăn à ?
Sơ cấp 1 (Bài 5): Bạn đi nhà ăn à ?

Học tiếng hàn Sơ cấp 1 bài 5 chủ đề Bạn đi nhà ăn à ? Đây là phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482