Sơ cấp 1 (Bài 5): Bạn đi nhà ăn à ?

  Bài 5: Bạn đi nhà ăn à ?  

초급일 – 5과 : 식당에 가십니까?

 

I. Hội thoại (회화) :

 

 A : 윌슨 씨, 어디에 가십니까? Wilson, anh đi đâu đấy?

B : 저는 학교에 갑니다. Tôi đi đến trường

A : 영숙 씨는 식당에 가십니까? Yeongsuk đi nhà ăn à?

B : 아니오, 식당에 가지 않습니다. Không, tôi không đi nhà ăn

B : 저는 도서관에 갑니다. Tôi đi thư viện

A : 철수 씨도 같이 도서관에 갑니까? Cheolsu cũng cùng đi thư viện chứ?

B : 우리는 도서관에서 책을 읽습니다. Chúng tôi đọc sách ở thư viện.

>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào? 

II. Từ vựng (단어) :

식당 / shik tang/ : Nhà hàng, quán ăn, nhà ăn

~에 /e/ : Trợ từ nơi chốn

도서관 / do sheo kwan/ : Thư viện

시장 /shi jang/ : Chợ

다방 /da bang/ : Phòng trà

대답하세요 / dae dap ha she yo/ : Hãy trả lời

 

III. Phát âm (발음) :

않습니다 [안슴니다]

같이 [가지]
 

Học tiếng Hàn sơ cấp bài 5
Học tiếng Hàn sơ cấp bài 5

IV. Ngữ pháp (문법) :

1/ S 은/ N 갑니다/ 갑니까 ? : S đi N

 • 저는 학교에 갑니다 => Tôi đi đến trường

 • 영숙 씨는 식당에 갑니까 ? => Yeongsook  đi nhà hàng à ?

 • 김 선생님은 영국에 가십니다.=> Thầy Kim đi Anh

**S은/는 N에 옵니다/옵니까 ?  S đến N

 •   윌슨 씨는 한국에 옵니다. => Wilson đến Hàn Quốc

 • 영숙 씨는도서관에 옵니까 ? => Yeongsook  đến thư viện 

 

>> Xem thêm: Bí kíp học tiếng Hàn cơ bản thật hiệu quả

 

2/ S은/ V- 않습니다 : S không V

 • 우리는 도서관에 가지 않습니다 =>  Chúng tôi không đi thư viện

 • 영숙 씨는 일본에 가지 않습니다 => Yeongsook không đi Nhật

 • 월슨 씨는 일본어를 배우지 않습니다 => Wilson không học tiếng Nhật

 • 우리는 영어를 공부하지 않습니다.=> Chúng tôi không học tiếng Anh

 

3/ N도 : N cũng ~

 •  윌슨 씨는 영어를 가르칩니다. 저도 영어를 가르칩니다 => Wilson dạy tiếng Anh, tôi cũng dạy tiếng Anh

 • 우리는 학교에 갑니다. 철수도 학교에 갑니다 => Chúng tôi đi đến trường, Cheolsu cũng đi đến trường.

 

4/ 같이 : Cùng ~

 • 철수 씨도 같이 도서과에 갑니다 => Cheolsu cũng cùng đi thư viện

 • 우리는 같이 공부 합니다 => Chúng tôi cùng học

 • 윌슨 씨도 같이 배웁니까?  => Wilson cũng cùng học

**혼자 : một mình

 • 나는 혼자 공부 합니다 => tôi học một mình

 • 집에 혼자 갑니까 ? => Đi về nhà một mình à ?

 • 네, 혼자 갑니다 => Vâng đi một mình.  

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482