Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Bài 2 : Cái này là đồng hồ phải không?

초급 일- 2과: 이것은 시계입니까?
 

I. Hội thoại  (회화) :

A : 이것은시계입니까? Đây là đồng hồ phải không?

B : 네, 시계입니다. Vâng, là đồng hồ ạ.

A : 이것은 구두입니까? Cái này là giày da phải không?

B : 아니오, 구두가 아닙니다. Không, không phải là giày da.

B : 그것은 운동화입니다. Đó là giày thể thao.

 

II. Từ vựng (단어) :

 

 시계 : đồng hồ

네 : vâng, dạ                                              구두 : giày da

아니오 : không                                           아닙니다 : không phải là ~

가 : trợ từ chủ ngữ                                      그것 : cái đó

온동화 : giầy thể thao                                 꽃: hoa

이 : trợ từ chủ ngữ                                      공책 : tập, vở

나무 : cây (cối )                                          가방 : túi xách, cặp

>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào? 

III. 발음

1 – 시계 [시게]

2- 아닙니다  [아님니다]

3- 꽃 [꼳]

 

IV.  문법

1/ S 은/는 N 입니까 ? => S là N phải không ? (có phải S là N không ?)

이것은 시계입니까 ? => Đây là đồng hồ phải không ?

저긋은 운동화입니까 ? => Đây là giày thể thao phải không ?

 

2/ 네, N입니다 => Vâng, S là N

네, 구두입니다 => Vâng, là giày thể thao.

네, 운돟화입니다 -> Vâng, là giày thể thao.

 

3/ 아니오, N이/가 아닙니다 => Không, không phải là N

아니오, 시계가 아닙니다 => Không, không phải là đồng hồ

아니오, 운동화가 아닙니다=> Không, không phải là giày thể thao.

아니오, 책이 아닙니다=> Không, không phải là sách.

아니오, 문이 아닙니다 => Không, không phải là cửa.

 

>> Xem thêm: Tự học tiếng Hàn giao tiếp với những nguyên tắc sau

 

4/ 이것은 N- 입니까 ? =>  Đây là N phải không ? (Cái này là N phải không ?)

네, 그것은  N이/가  입니다 => Vâng, đó là N

아니오, (그것은) N이/가 아닙니다  => Không, đó không phải là N

이것은 시계입니까 ? Đây là đồng hồ phải không ?

  • 네, 그것은 시계입니다 => Vâng, đây là đồng hồ.

이것은 운동화입니까 ?  => Đây là giày thể thao phải không ?

  • 아나오, (그것은) 운동화가 아닙니다  => Không, không phải là giày thể thao.   

  Tiếng Hàn sơ cấp bài 3
Tiếng Hàn sơ cấp bài 3

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 5): Bạn đi nhà ăn à ?
Sơ cấp 1 (Bài 5): Bạn đi nhà ăn à ?

Học tiếng hàn Sơ cấp 1 bài 5 chủ đề Bạn đi nhà ăn à ? Đây là phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482