Sơ cấp 1 (Bài 14): Đi nhanh nào

 Bài 14: Đi nhanh nào

초급 - 14 : 어서 갑시다


 

I. Hội thoại (회화) :

A : 어서  갑시다. 시간이 없어요.

Đi nhanh nào! Không có thời gian đâu.

B : 어떻게 갈까요? Sẽ cùng đi như thế nào đây?

A : 지금은 길이 복잡하니까, 지하철을 탑시다.

Bây giờ đường đông lắm, mình cùng đi xe điện ngầm đi

B : 그래요. 지히철이 빠르고 좋아요. Được thôi. Xe điện nhanh và tốt

A : 우리 어디에서 내려요? Chúng ta xuống ở đâu?

B : 사당역에서 내려야 해요. Chúng ta sẽ phải xuống ở ga Sadang

>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào? 

II. Từ vựng (단어) :

시간 : thời gian                           없다 : không có

지하철 : xe điện ngầm                빠르다 : nhanh

좋다 : tốt                                      지금 : bây giờ

어떻다 : như thế nào                   어디 : ở đâu (Đại từ nghi vấn)

내리다 : xuống

Học tiếng Hàn sơ cấp đi nhanh nào
Học tiếng Hàn sơ cấp đi nhanh nào

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482