Sơ cấp 2 (Bài 6) : Quyển sách đó dường như rất khó

Bài 6 : Quyển sách đó dường như rất khó

초급 이- 6과 : 그 책은 너무 어려운 것 같아요

 

      I. Phát âm (발음):

 

 못 읽었어요[몬닐거써요]

짧고[짤꼬]

짧은[짤븐]

II. Ngữ pháp (문법):

1.너무 A-아서/어서 못 V: bởi vì quá A... nên không thể V

-오늘은 너무 추워서 산에 못 가겠어요.  Hôm nay lạnh quá nên (sẽ) không thể lên núi

-그 옷은 너무 비싸서 못 샀어요.  Cái áo đó đắt quá nên (đã) không thể mua

**너무 : quá, rất

-제 동생은 영어를 너무 못해요 .  Em tôi nói tiếng Anh không khá

-텔레비전을 너무 많이 봐서 눈이 아파요 .  Xem TV nhiều quá nên đau mắt

 

>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào? 

 

2. A-(으)ㄴ 것 같다/ V-는 것 같다 :  hình như, dường như, có vẻ

-영숙 씨의 시계는 참 비싼 것 같아요 . Đồng hồ của Youngsook có vẻ rất đắt

-김 선생님이 바쁘신 것 같아요 . Hình như thầy Kim bận

-지금 밖에는 비가 오는 것 같습니다.  Có lẽ bây giờ bên ngoài đang mưa

** A/V-(으)ㄹ 것 같다 :  hình như, dường như, có vẻ (sự phỏng đoán trong tương lai)

-다음 주에는 일이 많아서 바쁠 갓 같아요. Tuần sau nhiều việc chắc là sẽ bận

-내일은 날씨가 좋을 것 같아요. Ngày mai thời tiết có vẻ tốt

3. A-(으)ㄴ 것  :   tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ

-어떤 책을 읽겠어요? 쉬운 것을 읽고 싶어요 .  Bạn muốn đọc sách nào ? tôi muốn đọc loại dễ

- 어떤 사과를 드릴까요? 큰 것을 주세요.  Muốn mua táo nào? cho tôi trái lớn

- 나는 복잡반 것이 싫어요 .  Tôi ghét cái phức tạp. 

Học tiếng Hàn sơ cấp 2
Học tiếng Hàn sơ cấp 2

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482