Giao tiếp

Hội thoại Tiếng Hàn 15: giới thiệu nghề nghiệp
Hội thoại Tiếng Hàn 15: giới thiệu nghề nghiệp

Bài tập thực hành hội thoại tiếng hàn sô 15 chủ đề giới thiệu nghề nghiệp dành cho các bạn học tiếng hàn

Hội thoại Tiếng Hàn 16: giới thiệu nhân viên với sếp
Hội thoại Tiếng Hàn 16: giới thiệu nhân viên với sếp

Bài tập thực hành luyện nói tiếng hàn bài số 16 các câu nói thông dụng trong công việc khi giới thiệu nhân viên với xếp

Hội thoại Tiếng Hàn 17:giới thiệu gia đình
Hội thoại Tiếng Hàn 17:giới thiệu gia đình

Bài tập hội thoại tiếng hàn sồ 17có nhiều mẫu câu giao tiếp hữu ích cho các bạn với chủ đề giới thiệu gia đình

Hội thoại Tiếng Hàn 18: giới thiệu bạn -quan hệ bạn bè
Hội thoại Tiếng Hàn 18: giới thiệu bạn -quan hệ bạn bè

Hội thoại Tiếng Hàn 18: giới thiệu bạn -quan hệ bạn bè

Hội thoại Tiếng Hàn 19: Hỏi tên khi đã quen
Hội thoại Tiếng Hàn 19: Hỏi tên khi đã quen

Bài tâp thực hành hội thoại tiếng hàn chủ đề Hỏi tên khi đã quen rất hữu ích cho các bạn khi giao tiếp với các bạn

Hội thoại Tiếng Hàn 20: chào tạm biệt
Hội thoại Tiếng Hàn 20: chào tạm biệt

Bài tập hội thoại tiếng hàn sồ 20 có nhiều mẫu câu giao tiếp hữu ích cho các bạn với chủ đề chào tạm biệt

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482