Bài 1

Câu 1: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu nói tiếp nối phù hợp

Nhấp vaò đây để nghe

A. 종일 잔다고 해서 정말 피로가 풀릴까? 

B. 그래서 조금만 더 자면 피로가 풀리겠네?  

C. 그러면 주말에 너무 많이 자도 안 되겠다.  

D. 이번 주말에는 시간을 내서 좀 쉬어야 겠다.

 

Câu 2: Nghe và cho biết nội dung đang nói về điều gì

Nhấp vaò đây để nghe

A. 주변에 좋은 일이 생겼을 때 

B. 일상에서 작은 기쁨을 느낄 때

C. 가장 행복하고 기분이 좋을 때  

D. 생활에서 즐거운 일을 찾을 때

 

Câu 3: Nghe và chọn ý đúng

Nhấp vaò đây để nghe

A. 자신이 내린 판단과 같은 것만 믿는다. 

B. 사람들은 상대방의 입장에 서서 생각한다 . 

C. 자신의 느낌과 인상을 거짓이라고 생각한다. 

D. 사람들은 첫인상에서 호감을 주기가 어렵다.

 

Câu 4: Nghe và chọn ý đúng với suy nghĩ của cô gái

Nhấp vaò đây để nghe

A. 학생들이 자신의 삶을 돌아보기를 원한다. 

B. 자서전 쓰기는 의무적으로 하는 것이 좋다. 

C. 학생들이 자서전을 쓰면 고민을 해결할 수 있다. 

D. 자서전 쓰기는 미래를 설계하는 데 도움이 된다.

 

Câu 5: Nghe mẩu tin tức và chọn tựa đề phù hợp

Nhấp vaò đây để nghe

A. 장소와 시간에 맞는 구두 따로 있어 

B. 직장 여성, 패션보다는 건강 더 고려해 

C. 하이힐 착용이 여성들의 발 건강 위협해 

D. 건강과 맵시, 굽 조절 하이힐로 모두 잡아

 

Đáp án

Câu 1     C

Câu 2    B

Câu 3    A

Câu 4    A

Câu 5    D

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482