Bài 5

Câu 1: Chàng trai đang làm gì?

nhấp vào để nghe

 1. '이름 부르기' 서비스를 제안하고 있다. 

 2. '이름 부르기' 서비스의 개선을 요구하고 있다. 

 3. '이름 부르기' 서비스의 필요성을 강조하고 있다. 

 4. '이름 부르기' 서비스에 대한 반응을 보고하고 있다.

 

Câu 2: Ý nào đúng với nội dung đã nghe?

nhấp vào để nghe

 1. 이 서비스에 대한 고객들의 반응이 좋지 않다. 

 2. 고객들은 자기 이름이 불리는 것을 불편하게 생각한다.

 3. 이 서비스 시작 전에는 음료가 준비되면 진동벨로 알렸다.

 4. 매장이 복잡할 때는 이름을 부르지 않고 진동벨을 사용한다.

 

Câu 3:  Suy nghĩ trọng tâm của chàng trai là gì?

nhấp vào để nghe

 1. 어떤 분야든지 만 시간을 투자하면 전문성이 쌓인다.

 2. 전문가가 되려면 한계를 극복하려는 노력이 필요하다. 

 3. 자신에게 익숙하고 편안한 것에서 벗어나는 것이 좋다. 

 4. 무조건 만 시간을 채운다고 해서 성공하는 것은 아니다. 

 

Câu 4: Ý nào đúng với nội dung đã nghe

nhấp vào để nghe

 1. 10 년 이내에 만 시간을 채워야 전문가가 될 수 있다. 

 2. 음악 분야에서는 1만 시간의 법칙이 적용되지 않는다. 

 3. 익숙한 곡을 오렌 기간 연습하면 전문가가 될 수 있다. 

 4. 성공할 수 있는 기본 조건은 만 시간을 투자하는 것이다.

 

Câu 5: Nghe đoạn tư liệu sau và chọn ý đúng với nội dung chính

nhấp vào để nghe

 1. 둠벙은 농사를 위해 물을 채워야 한다. 

 2. 둠벙은 인위적으로 빈 상태를 유지한다. 

 3. 둠벙은 습지 동식물의 소중한 생활 공간이다. 

 4. 둠벙은 논에 물을 공급하기 위해 만든 웅덩이이다.

Đáp án

Câu 1    D

Câu 2    C

Câu 3    B

Câu 4    D

Câu 5    C    

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482