Bài 2

Câu 1: Nghe đoạn hội thoại và chọn hành động tiếp theo cô gái sẽ làm

nhấp vào đây để nghe

A. 대학원 입학 원서를 접수한다. 

B. 우편이나 팩스로 추천서를 보낸다. 

C. 서류를 가지러 집으로 다시 돌아간다. 

D. 대학원 입학 원서를 가방에서 찾아본다.

 

Câu 2: Nghe và chọn nội dung trọng tâm

nhấp vào đây để nghe

A. 낙서는 편안할 때 나오는 행위이다. 

B. 낙서를 통해 사람의 심리를 알 수 있다. 

C. 몸은 보고 듣는 것을 함께 할 때 편안해진다. 

D. 전화를 하는 행위는 사람의 성격과 관계가 있다.

 

Câu 3: Nghe và chọn ý đúng nhất với lập trường của chàng trai

nhấp vào đây để nghe

A. ‘평생 직장’의 중요성에 공감하고 있다. 

B. ‘평생 직장’의 의미에 대해 비판하고 있다. 

C. ‘평생 직장’에서 적성의 중요성을 강조하고 있다 . 

D. ‘평생 직장’ 을 가진 사람들에 대해 감탄하고 있다.

 

Câu 4: Nghe và chọn ý đúng với cách nói của cô gái

nhấp vào đây để nghe

A. 다른 나라의 경우와 비교하여 설득하고 있다.  

B. 구체적인 사례를 들어 문제에 접근하고 있다. 

C. 법에 의지하여 주장의 신뢰성을 높이고 있다.  

D. 문제 해결을 위해 여러 상황을 가정하고 있다.

 

Câu 5. Nghe đoạn thảo luận sau và chọn câu đúng 

nhấp vào đây để nghe

A. 방송에서 줄임말을 사용하는 경우가 줄었다. 

B. 오락 프로그램에 사용되는 자막은 길지 않다. 

C. 방송에서 맞춤법이 틀린 자막 사용이 줄고 있다. 

D. 오락 프로그램에서 유행어 사용이 문제가 되고 있다 .

 

Đáp án

Câu 1    A

Câu 2    C

Câu 3    C

Câu 4    B

Câu 5     B


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482