Bài 4

Câu 1: Nghe đoạn hội thoại và chọn câu nói tiếp nối phù hợp

nhấp vào để nghe

A. 신청서만 쓰면 빌릴 수있어서 참 편해요. 

B. 빌려가는 사람들이 생각보다 적었나 봐요. 

C.우산은 내일 출근하는 길에 갖다 드릴게요. 

D. 필요할 때 빌릴 수 있어서 좋았는데 아쉽네요.

 

Câu 2: Chọn ý đồng nhất với nội dung đã nghe

nhấp vào để nghe

A. 이 공연은 어른들을 위해 기획되었다.

B. 이 공연에는 어린이들이 무용수로 나온다. 

C. 공연 중에 내용 이해를 돕는 노래가 나온다.

D. 이 발레 공연은 이번에 처음 하는 공연이다.

 

Câu 3: Nghe và chọn ý đúng với suy nghĩ trọng tâm của chàng trai

nhấp vào để nghe

A. 학교에서 소개하는 집은 믿을 만한 집이다. 

B. 다른 사람과 함께 사는 것은 긍정적인 면도 있다. 

C. 여러 사람이 함께 살면 사생활을 보호받지 못한다.

D. 공동 생활을 하면 다른 사람의 생활을 존중해야 한다.

 

Câu 4: Nghe bài giảng và chọn ý đúng với thái độ của cô gái

nhấp vào để nghe

A. 물 산업 정책의 사례를 설명하며 비판하고있다. 

B. 물 산업 정책의 결과를 분석하며 반성하고있다. 

C. 물 부족 현상을 지적하며 그 대비책을 제안하고 있다. 

D. 물 부족 현상의 원인 규명을 강력하게 촉구하고 있다.

 

Câu 5: Nghe và chọn ý phù hợp làm phần trước đó của đoạn hội thoại

nhấp vào để nghe

A. 세계적으로 곡물 배분의 불균형 문제가 심각하다. 

B. 세계 곡물 생산량 중 많은 양이 가축 먹이로 소비된다.

C. 곡물 시장에서는 몇몇 국가들의 주도로 가격이 결정된다. 

D. 곡물을 먹고 자란 소들은 식물을 먹고 자란 소보다 빨리 자란다.

 

Đáp án

Câu 1    D

Câu 2    C

Câu 3    B

Câu 4    C

Câu 5    B

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ cao cấp 5 với những bài tập bổ ích

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482