Bài 1

 1. Nghe và chọn câu đúng vào chỗ trống

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 감 

 2. 남 

 3. 담 

 

 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 네, 공책이 있어요. 

 2. 아니요, 공책이에요.

 3. 네, 공책이 아니에요. 

 4. 아니요, 공책이 있어요.

 

 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 많이 마셔요. 

 2. 아침에 마셔요.

 3. 물을 마셔요. 

 4. 식당에서 마셔요.

 

 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 반갑습니다. 

 2. 알겠습니다.

 3. 어서 오세요. 

 4. 여기 있습니다.

 

 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 이거 받으세요. 

 2. 다음에 봐요.

 3. 네, 감사합니다. 

 4. 네, 그렇습니다.

 

Đáp án

CÂU 1

D.  밤

CÂU 2

1. 네, 공책이 있어요

CÂU 3

3. 물을 마셔요

CÂU 4

2. 알겠습니다

CÂU 5

3. 네, 감사합니다

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn cực dễ, vừa luyện nghe vừa học thêm nhiều từ vựng và mẫu câu thông dụng dùng nhiều trong đời sống

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482