Bài 4

CÂU 1: Nghe và chọn từ đúng vào chỗ trống

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 둘 

 2. 물 

 3. 불 

CÂU 2: Nghe và chọn từ đúng vào chỗ trống

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 손 

 2. 신 

 3. 산 

CÂU 3: Nghe và chọn câu trả lời tiếp theo sao cho đúng với đoạn hội thoại

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 네, 수업이에요. 

 2. 네, 수업이 아니에요.

 3. 아니요, 수업이 많아요. 

 4. 아니요, 수업이 없어요.

CÂU 4: Nghe và chọn câu trả lời tiếp theo sao cho đúng với đoạn hội thoại

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 네, 전데요. 

 2. 네, 부탁합니다.

 3. 네, 바꿔 주세요. 

 4. 네, 나중에 다시 할게요.

CÂU 5: Nghe đoạn hội thoại sau đây và chọn chủ đề đoạn hội thoại nói đến

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 음식 

 2. 과일

 3. 쇼핑 

 4. 식당

 

Đáp án:

Câu 1: 2. 물 

Câu 2: 3. 산

Câu 3: 4. 아니요, 수업이 없어요.

Câu 4: 1. 네, 전데요

Câu 5: 1. 음식

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn cực dễ, vừa luyện nghe vừa học thêm nhiều từ vựng và mẫu câu thông dụng dùng nhiều trong đời sống

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482