Bài 3

1. Nghe đoạn hội thoại giữa 2 người sau đây và chọn ý đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 여자는 어제 일이 많았습니다.

 2. 여자는 어제 결혼을 했습니다.

 3. 남자는 어제 회사에서 일했습니다.

 4. 남자는 결혼식에서 여자를 만났습니다.

2. Nghe đoạn hội thoại giữa 2 người sau đây và chọn ý đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 여자는 남동생이 있습니다.

 2. 남자는 동생보다 키가 작습니다.

 3. 여자는 민수 씨하고 닮았습니다.

 4. 남자는 동생하고 이야기를 합니다.

3. Nghe đoạn hội thoại giữa 2 người sau đây và chọn ý đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 여자는 회의 준비를 했습니다.

 2. 여자는 오늘 저녁에 회의를 합니다.

 3. 남자는 오늘 일찍 퇴근하고 싶어합니다.

 4. 남자는 회의 시간을 바꾸고 싶어합니다.

4. Nghe đoạn hội thoại dưới đây và chọn câu trả lời tiếp theo sao cho đúng 

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 고맙습니다. 

 2. 여기 있습니다.

 3. 안녕히 가십시오. 

 4. 만나서 반갑습니다

CÂU 1

1. 여자는 어제 일이 많았습니다.

CÂU 2

2. 남자는 동생보다 키가 작습니다.

CÂU 3

4. 남자는 회의 시간을 바꾸고 싶어합니다.

CÂU 4

4. 만나서 반갑습니다

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 5
Bài 5

Luyện nghe tiếng Hàn cực dễ, vừa luyện nghe vừa học thêm nhiều từ vựng và mẫu câu thông dụng dùng nhiều trong đời sống

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482