Bài 5

CÂU 1:  Nghe và trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 네, 연필이에요. 

 2. 아니요, 연필이에요.

 3. 네, 연필이 없어요. 

 4. 아니요, 연필이 있어요

CÂU 2: Nghe và trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 어제 갔어요.

 2. 약국에 갔어요.

 3. 동생이 갔어요. 

 4. 동생하고 갔어요

CÂU 3: Nghe và chọn vị trí mà hai người nói đang nói đến

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 은행 

 2. 가게 

 3. 커피숍 

 4. 백화점

CÂU 4: Nghe đoạn hội thoại dưới đây và chọn hình nói lên nội dung đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

CÂU 5: Nghe đoạn hội thoại dưới đây và chọn câu đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 여자는 배가 고프지 않습니다.

 2. 여자는 점심을 먹지 않을 겁니다.

 3. 남자는 지금 밥을 먹고 싶습니다.

 4. 남자는 나중에 점심을 먹을 겁니다.

 

Đáp án:

Câu 1: 1. 네, 연필이에요. 

Câu 2: 4. 동생하고 갔어요

Câu 3: 1. 은행 

Câu 4: 2

Câu 5: 3. 남자는 지금 밥을 먹고 싶습니다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482