Bài 10

CÂU 1: Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe

 1. 내일 만나요. 

 2. 교실에서 만나요.

 3. 학생을 만나요. 

 4. 동생하고 만나요.

 

CÂU 2: Nghe và chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe

 1. 고맙습니다. 

 2. 그렇습니다.

 3. 환영합니다. 

 4. 축하합니다.

 

CÂU 3: Đây là đâu thế? Nghe đoạn hội thoại sau đây và chọn câu trả lời đúng

Nhấp vào đây để nghe

 1. 공원 

 2. 교회 

 3. 빵집 

 4. 서점

 

CÂU 4: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu trả lời có nội dung phù hợp với đoạn hội thoại trên

Nhấp vào đây để nghe

 1. 여자는 전화로 갈비탕을 주문했습니다.

 2. 남자는 저녁 식사를 예약하고 있습니다.

 3. 두 사람은 같이 저녁을 먹으려고 합니다.

 4. 두 사람은 식당에서 이야기하고 있습니다.

 

CÂU 5: Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây và chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại trên

Nhấp vào đây để nghe

 1. 여자는 집에서 아침을 먹습니다.

 2. 남자는 가족과 함께 살고 있습니다.

 3. 여자는 아직 이메일을 못 봤습니다.

 4. 남자는 매일 아침을 먹고 출근합니다.

 

ĐÁP ÁN:

CÂU 1

1. 내일 만나요.

CÂU 2

1. 고맙습니다.

CÂU 3

4. 서점

CÂU 4

2. 남자는 저녁 식사를 예약하고 있습니다.

CÂU 5

1. 여자는 집에서 아침을 먹습니다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482