Bài 12

CÂU 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

Nhấp vào đây để nghe

A. 두 명이에요. 

B. 남동생이에요.

C. 한국에 있어요

D. 가족을 만나요.

 

CÂU 2.  Nghe và chọn câu trả lời đúng: 

Nhấp vào đây để nghe

A. 괜찮습니다.

B. 반갑습니다.

C. 고맙습니다.

D. 그렇습니다.

 

CÂU 3. Nghe và chọn câu trả lời đúng: 

Nhấp vào đây để nghe

A. 다음에 올게요. 

B. 잘 다녀오세요.

C. 만나서 반가워요. 

D. 잠깐만 기다리세요.

 

CÂU 4. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp. 

Nhấp vào đây để nghe

A. 교실 

B. 시장 

C. 빵집 

D. 서점

 

CÂU 5. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp. 

Nhấp vào đây để nghe

A. 호텔 

B. 극장 

C. 병원 

D. 회사.

 

Đáp án:

 

CÂU 1

A

CÂU 2

C

CÂU 3

D

CÂU 4

B

CÂU 5

C


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482