Bài 13

CÂU 1: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

Nhấp vào đây để nghe

A. 가족 

B. 나이 

C. 직업 

 D. 이름

 

CÂU 2: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại: 

Nhấp vào đây để nghe

A. 시간 

B. 계절 

C. 여행 

D. 약속

 

CÂU 3: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

Nhấp vào đây để nghe

A. 날씨 

B. 선물 

C. 계획

D. 장소

 

CÂU 4: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn nội dung đúng với đoạn hội thoại. 

Nhấp vào đây để nghe

A. 여자는 부모님과 같이 삽니다.

B. 남자는 부모님 가게에서 일합니다.

C. 여자는 방학 때 고향에 있었습니다.

D. 남자는 여자와 함께 고향에 갔습니다.

 

CÂU 5: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn nội dung đúng với đoạn hội thoại. 

Nhấp vào đây để nghe

A. 여자는 혼자 야구를 볼 겁니다.

B. 남자는 지금 야구장에 있습니다.

C. 두 사람은 야구를 하려고 합니다.

D. 두 사람은 지하철역에서 만날 겁니다.


 

Đáp án:

 

CÂU 1

D

CÂU 2

C

CÂU 3

C

CÂU 4

C

CÂU 5

D 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482