Bài 15

CÂU 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 삼월에 왔어요. 

B. 친구가 왔어요.

C. 한국 사람이에요. 

D. 한국에서 일해요.

 

CÂU 2.  Nghe và chọn câu trả lời đúng: 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 미안합니다.

B. 괜찮습니다.

C. 잘 부탁합니다. 

D. 여기 있습니다.

 

CÂU 3. Nghe và chọn câu trả lời đúng: 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 잘 다녀오세요. 

B. 오랜만이에요.

C. 안녕히 주무세요. 

D. 처음 뵙겠습니다.

 

CÂU 4. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp. 

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 시장 

B. 약국 

C. 극장 

D. 교실

 

CÂU 5. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp.

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 은행 

B. 공항 

C. 도서관 

D. 우체국

 

Đáp án:

 

CÂU 1

A

CÂU 2

C

CÂU 3

C

CÂU 4

D

CÂU 5

C 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482