Bài 16

CÂU 1. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 정류장

B. 운동장 

C. 박물관 

D. 백화점

 

​CÂU 2.  Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 집 

B. 일 

C. 취미 

D. 나라

 

​CÂU 3. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 영화

B. 선물 

C. 사진

D. 그림

 

​CÂU 4. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 장소  

B. 기분 

C. 날씨 

D. 약속

 

​CÂU 5. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn nội dung đúng với đoạn hội thoại:

NHẤP VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE

A. 여자는 친구와 같이 삽니다.

B. 남자는 친구와 함께 왔습니다.

C. 여자는 남자를 만나러 왔습니다.

D. 남자의 친구는 이 근처에 삽니다.


 

Đáp án:

 

CÂU 1

A

CÂU 2

B

CÂU 3

D

CÂU 4

D

CÂU 5

D

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482