Bài 18

CÂU 1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng:

nhấp vào đây để nghe

A. 가게에서 샀어요. 

B. 가게에 갈 거예요.

C. 초콜릿을 받았어요. 

D. 초콜릿을 줄 거예요.

 

CÂU 2.  Nghe và chọn câu trả lời đúng:

nhấp vào đây để nghe

A. 네, 전데요. 

B. 실례합니다.

C. 반갑습니다. 

D. 네, 다음에 봐요.

 

CÂU 3. Nghe và chọn câu trả lời đúng:

nhấp vào đây để nghe

A. 감사합니다. 

B. 잘 부탁드립니다.

C. 네, 말씀하세요. 

D. 네, 어서 오세요.

 

CÂU 4. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp:

nhấp vào đây để nghe

A. 호텔 

B. 꽃집 

C. 백화점 

D. 사무실

 

CÂU 5. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp:

nhấp vào đây để nghe

A. 학교 

B. 공원 

C. 우체국 

D. 지하철역

 

Đáp án:

 

CÂU 1

C

CÂU 2

D

CÂU 3

C

CÂU 4

C

CÂU 5

Då

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482