Bài 19

CÂU 1. Địa điểm này là đâu? Hãy chọn một địa điểm thích hợp.

nhấp vào đây để nghe

A. 은행 

B. 시장 

C. 커피숍 

D. 편의점

 

​CÂU 2.  Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

nhấp vào đây để nghe

A. 일 

B. 값 

C. 모양 

D. 소포

 

​CÂU 3. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

nhấp vào đây để nghe

A. 주말 

B. 약속 

C. 취미 

D. 날씨

 

​CÂU 4. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề cho đoạn hội thoại:

nhấp vào đây để nghe

A. 양말 

B. 신발 

C. 장갑 

D. 모자

 

​CÂU 5. Nghe đoạn hội thoại sau và chọn nội dung đúng với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 여자는 일이 끝났습니다.

B. 남자는 점심을 먹었습니다.

C. 남자는 지금 식당에 있습니다.

D. 여자는 나중에 점심을 먹을 겁니다.

 

Đáp án:

 

CÂU 1

A

CÂU 2

B

CÂU 3

A

CÂU 4

B

CÂU 5

D
 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482