Bài 6

CÂU 1: Nghe câu hỏi và trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 조금 샀어요. 

 2. 친구가 샀어요.

 3. 한 시에 샀어요. 

 4. 시장에서 샀어요.

CÂU 2: Nghe câu hỏi và trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 미안해요. 

 2. 고마워요.

 3. 반가워요. 

 4. 괜찮아요.

CÂU 3: Nghe câu hỏi và trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 잘 지냈어요.

 2. 어서 오세요.

 3. 네, 안녕히 계세요. 

 4. 네, 오랜만이에요

CÂU 4: Đây là đâu vậy? Hãy chọn câu trả lời phù hợp

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 정류장 

 2. 미술관 

 3. 운동장 

 4. 박물관

CÂU 5: Hãy lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại sau

Nhấn vào đây để nghe bài

 1.  일 

 2. 집 

 3. 시간 

 4. 가족

Đáp án:

Câu 1: 4. 시장에서 샀어요

Câu 2: 2. 고마워요

Câu 3: 3. 네, 안녕히 계세요. 

Câu 4: 1. 정류장

Câu 5: 2. 집

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482