Bài 7

CÂU 1: Nghe và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 네,사람이 없어요. 

 2. 네,사람이 많아요.

 3. 아니요,사람이에요. 

 4. 아니요,사람이 좋아요.

 

CÂU 2: Nghe và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 모자를 샀어요. 

 2. 동생이 샀어요.

 3. 주말에 샀어요. 

 4. 백화점에서 샀어요.

 

CÂU 3: Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 반갑습니다. 

 2. 실례합니다.

 3. 안녕히 계세요. 

 4. 여기 앉으세요.

 

CÂU 4: Ở đây là ở đâu thế? Hãy nghe đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng.

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 은행

 2. 빵집 

 3. 정류장 

 4. 세탁소

 

CÂU 5: Hãy nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề phù hợp

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 시간 

 2. 날짜 

 3. 나이 

 4. 주소

Đáp án:

CÂU 1: 2. 네,사람이 많아요.

CÂU 2: 3. 주말에 샀어요.

CÂU 3: 3. 안녕히 계세요. 

CÂU 4: 2. 빵집

CÂU 5: 1. 시간

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482