Bài 7

CÂU 1: Nghe và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 네,사람이 없어요. 

 2. 네,사람이 많아요.

 3. 아니요,사람이에요. 

 4. 아니요,사람이 좋아요.

 

CÂU 2: Nghe và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 모자를 샀어요. 

 2. 동생이 샀어요.

 3. 주말에 샀어요. 

 4. 백화점에서 샀어요.

 

CÂU 3: Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời đúng

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 반갑습니다. 

 2. 실례합니다.

 3. 안녕히 계세요. 

 4. 여기 앉으세요.

 

CÂU 4: Ở đây là ở đâu thế? Hãy nghe đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng.

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 은행

 2. 빵집 

 3. 정류장 

 4. 세탁소

 

CÂU 5: Hãy nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề phù hợp

Nhấn vào đây để nghe bài

 1. 시간 

 2. 날짜 

 3. 나이 

 4. 주소

Đáp án:

CÂU 1: 2. 네,사람이 많아요.

CÂU 2: 3. 주말에 샀어요.

CÂU 3: 3. 안녕히 계세요. 

CÂU 4: 2. 빵집

CÂU 5: 1. 시간

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482