Bài 8

CÂU 1: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn chủ đề phù hợp với nội dung đoạn hội thoại

Nhấp vào đây để nghe bài

 1. 요일 

 2. 나라 

 3. 여행 

 4. 계절

 

CÂU 2: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu trả lời có nội dung đúng

Nhấp vào đây để nghe bài

 1. 남자는 장미꽃을 삽니다.

 2. 여자는 선물을 받습니다.

 3. 남자는 여자 친구가 없습니다.

 4. 여자는 꽃 이름을 잘 모릅니다

 

CÂU 3: Nghe đoạn hội thoại sau và chọn câu trả lời có nội dung đúng

​Nhấp vào đây để nghe bài

 1. 여자는 도서관에 일하러 갑니다.

 2. 남자는 다음 주에 시험을 볼 겁니다.

 3. 여자는 방학에 시험 준비를 했습니다.

 4. 남자는 일 때문에 여행을 못 갔습니다.

 

CÂU 4: Nghe đoạn hội thoại sau đây và chọn suy nghĩ đúng của người phụ nữ 

​Nhấp vào đây để nghe bài

 1. 아침밥을 먹는 게 좋습니다.

 2. 아침에 일찍 일어나야 합니다.

 3. 아침에 우유를 마시면 좋습니다.

 4. 아침밥은 집에서 먹어야 합니다.

 

CÂU 5: Nghe đoạn hội thoại sau đây và chọn suy nghĩ đúng của người phụ nữ

​Nhấp vào đây để nghe bài 

 1. 신발은 좀 크게 신는 게 좋습니다.

 2. 신발이 안 맞을 때는 빨리 바꿔야 합니다.

 3. 인터넷으로 신발을 사면 바꾸기 쉽습니다.

 4. 인터넷으로 신발을 사지 않는 게 좋습니다.

 

Đáp án:

CÂU 1

4. 계절

CÂU 2

3. 남자는 여자 친구가 없습니다.

CÂU 3

3. 여자는 방학에 시험 준비를 했습니다.

CÂU 4

1. 아침밥을 먹는 게 좋습니다.

CÂU 5

4. 인터넷으로 신발을 사지 않는 게 좋습니다.


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Học từ vựng, cách trả lời chuẩn Hàn qua bài luyện nghe sơ cấp 1

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe và ôn tập về từ vựng tiếng Hàn trình độ sơ cấp

Bài 4
Bài 4

Cùng ôn tập những từ vựng và mẫu câu sơ cấp thông dụng trong tiếng Hàn thôi nào

Bài 3
Bài 3

Nghe hiểu một số biểu hiện thông dụng trong tiếng Hàn trình độ sơ cấp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482