Sơ cấp 2 (Bài 4) : Biết đọc chữ Hàn không ?

 Bài 4 : Biết đọc chữ Hàn không ?

초급 이- 4과 :  한글을 읽을 알아요?

 

I .  Hội thoại (회화 ):

리 : 한겨레 신문 있습니까 ?

아저씨 : 여기 있습니다.

앙리 : 오백 원이지요 ? 여기 천 원 있어요.

아저씨 : 외국 사람인 것 같은데, 한글을 읽을 줄 알아요 ?

앙리 : 읽을 줄 알지만 뜻을 잘 모르겠어요

아저씨 : 이 신문은 한자가 없어서 좋지요 ?

앙리 : 네, 외국 사람에게는 아주 좋아요.

아저씨 : 자, 여기 거스름돈 있어요. 오백 원이에요

앙리 : 많이 파세요.>> Xem thêm: Sơ cấp 1 (Bài 6) Hôm nay thời tiết như thế nào? 

 

II. Phát âm (발음):

*읽을 줄 알아요[일글쭈라라요]

*한자 [한짜]

*문법[문뻡]

II. Ngữ pháp (문법):

1. N 인 것 같다 : Hình như, dường như, có vẻ ...

- 저분은 한국 사람인 것 같습니다 .  Người đó hình như là người HQ

- 이것은 아주 좋은 시계인 것 같군요. Đồng hồ này có vẻ rất tốt nhỉ.


2.N 을/를 모르다: Không biết

- 김 선생님을 아세요? 모르는데요 . Bạn có biết thấy Kim không ? - tôi không biết.

- 영어를 알아요? - 아니요, 몰라요 . Có biết tiếng Anh không ? – Không, không biết

* Cách chia thì đt 모르다

- 모릅니다, 모르니까, 모르면, 모를 거예요

- 몰라요,몰랐어요, 몰라서, 몰르는데

** N을 /를 모르겠다 : không biết, không hiểu (người nói suy nghĩ như vậy)

  • 몇 번 버스를 타야 합니까? 모르겠는데요 .  Phải đi xe bus số mấy? tôi cũng không biết.
  • 이 단어 뜻을 모르겠어요. Tôi không biết nghĩa từ vựng này.

 

>> Xem thêm: Cách học bảng chữ cái tiếng Hàn qua bài hát

 

Học tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 4
Học tiếng Hàn sơ cấp 2 bài 4

 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi
Sơ cấp 1 (Bài 1) : Chào hỏi

Trong bài này các bạn sẽ học cách giới thiệu tên và học một số cụm từ thông dụng. Để hiểu được nội dung bài học, bạn cần biết bảng chữ cái và cách...

Sơ cấp 1 (Bài 2) :  Cái này là cái gì ?
Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?

Sơ cấp 1 (Bài 2) : Cái này là cái gì ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?
Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?

Sơ cấp 1 ( Bài 3) : Cái này là đồng hồ phải không?. phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?
Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?

Sơ cấp 1 (Bài 4): Đây là đâu ạ ?, phương pháp học tiếng hàn sơ cấp hiệu quả

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
https://zalo.me/2229605603187256482