Bài 10

CÂU 1: Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 남자는 봉사 활동을 시작하려고 한다.

B. 여자는 봉사 활동 때문에 고민하고 있다.

C. 여자는 봉사 활동 검색 사이트를 이용해 봤다.

D. 남자는 여자와 함께 봉사 활동을 한 적이 있다.

 

CÂU 2: Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

A. 간판이 떨어져서 다친 사람이 있다.

B. 태풍은 오늘 밤에 더 강해질 것이다.

C. 이번 태풍의 특징은 비가 많이 오는 것이다.

D. 제주도는 아직 태풍의 영향을 받고 있지 않다

 

CÂU 3: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

1.  Người đàn ông nghĩ gì?

nhấp vào đây để nghe

A. 오래 볼 수 있는 꽃이 좋다.

B. 관리가 쉬운 식물을 사고 싶다.

C. 식물은 집 밖에서 키워야 한다.

D. 집에 꽃이 많은 화분이 있어야 한다.

 

2. Người đàn ông nghĩ gì?

nhấp vào đây để nghe

A. 시사 프로그램은 일반인에게 인기를 얻기 어렵다.

B. 일반인의 눈높이에서 시사 문제를 전달해야 한다.

C. 청취자가 참여하는 시사 프로그램을 만들고 싶다.

D. 시사 프로그램 진행자는 청취자의 질문에 답해야 한다.

 

CÂU 4: Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông đang làm gì?

A. 정장 대여 방법을 알아보고 있다.

B. 정장 대여 날짜를 문의하고 있다.

C. 정장 대여 가격을 확인하고 있다.

D. 정장 대여 예약을 변경하고 있다.

 

2. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

A. 센터에서 신청자가 입을 옷을 골라 준다.

B. 센터에 가서 정장 대여 신청서를 내야 한다.

C. 이 서비스로 신청한 옷을 택배로 받기는 어렵다.

D. 이 서비스는 인주시에 살고 있어야 이용할 수 있다.

 

CÂU 5: Lựa chọn nội dung phù hợp với đoạn hội thoại.

nhấp vào đây để nghe

1. Người đàn ông này là ai?

A. 공연 장소를 섭외하는 사람

B. 공연장 좌석을 안내하는 사람

C. 공연장에서 안전을 관리하는 사람

D. 공연장의 무대 시설을 고치는 사람

 

2. Hãy lắng nghe và trả lời câu hỏi.

A. 오늘 공연은 실내에서 진행되었다.

B. 비가 왔음에도 공연장에 사람들이 많았다.

C. 오늘 공연 중 열성 팬으로 인한 사고가 있었다.

D. 남자는 실내보다 야외에서 일할 때 마음이 편하다.

 

ĐÁP ÁN:

 

CÂU 1                                    

B. 여자는 봉사 활동 때문에 고민하고 있다.

CÂU 2

A. 간판이 떨어져서 다친 사람이 있다.

CÂU 3

1

B. 관리가 쉬운 식물을 사고 싶다.

2

B. 일반인의 눈높이에서 시사 문제를 전달해야 한다.

CÂU 4

1

A. 정장 대여 방법을 알아보고 있다.

 

2

D. 이 서비스는 인주시에 살고 있어야 이용할 수 있다.

CÂU 5

1

C. 공연장에서 안전을 관리하는 사람

 

2

B. 비가 왔음에도 공연장에 사람들이 많았다.

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482