Bài 14

Câu 1 : Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn một câu để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

nhấp vào đây để nghe

A. 저도 늦게 왔는데요.

B. 빨리 시작하면 더 좋지요.

C. 처음이라 아직 잘 모르겠어요.

D. 일이 어렵지 않아서 좋겠어요.

 

Câu 2 : Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn một câu để tiếp tục cuộc trò chuyện.  

nhấp vào đây để nghe

A. 연락도 안 했는데 어떻게 왔지?

B. 수업에 빠졌으니까 잘 모를 거야.

C. 바쁜 일이 있어서 결석을 자주 해.

D. 무슨 일이 있는지 한번 전화해 볼까?

 

Câu 3: Hãy nghe kỹ đoạn hội thoại sau và chọn một câu để tiếp tục cuộc trò chuyện. 

 

nhấp vào đây để nghe

A. 내가 기차 시간부터 알아볼게요.

B. 차로 가는 게 더 편하고 좋잖아요.

C. 운전해서 가면 피곤할 것 같아서요.

D. 예매를 안 하면 표가 없을 것 같아요.

 

Câu 4 : Sau đây là nội dung về cái gì, hãy chọn câu nào đúng.  

nhấp vào đây để nghe

A. 영화배우의 외모 

B. 영화배우의 인기

C. 영화배우의 연기력 

D. 영화배우의 출연작

 

Câu 5 : Sau đây là nội dung về cái gì, hãy chọn câu nào đúng. 

nhấp vào đây để nghe

A. 습관을 고치는 방법 

B. 습관을 없애는 이유

C. 습관과 생각의 관계  

D. 습관이 생기는 상황


 

Đáp án :

Câu 1 : C

Câu 2 : D

Câu 3 : C

Câu 4 : C

Câu 5 : A

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482