Bài 5

Câu 1 :  Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

 1. 쇼핑몰은 개인 정보를 잘 관리해야 한다.

 2. 쇼핑몰에 가입하면 쉽게 개인 정보가 유출된다.

 3. 개인 정보 유출을 막으려면 본인이 신경 써야 한다.

 4. 잘 이용하지 않는 쇼핑몰에는 가입하지 말아야 한다.

 

Câu 2 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

 

 1. 여자는 쇼핑몰 가입을 후회하고 있다.

 2. 여자는 쇼핑몰의 비밀번호를 자주 바꿨다.

 3. 이 쇼핑몰은 개인 정보 유출 사실을 숨겼다.

 4. 이 쇼핑몰은 개인 정보 없이 가입할 수 있다.

 

Câu 3 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

 1. 야외무대 위치에 대해 알아보고 있다.

 2. 야외무대 사용에 대해 문의하고 있다.

 3. 야외무대에서 행사 진행을 도와주고 있다.

 4. 야외무대에서 상품 홍보를 준비하고 있다.

 

Câu 4 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi. 

nhấp vào đây để nghe

 1. 야외무대는 구청에서 관리한다.

 2. 행사 신청서는 자선 단체에 제출한다.

 3. 행사 후 주변 청소는 구청에서 해 준다.

 4. 자선 단체가 물건을 파는 행사를 하려고 한다.

 

Câu 5 : Nghe phần sau và trả lời các câu hỏi.

nhấp vào đây để nghe

 1. 자기 계발은 계획서 작성이 필요하다.

 2. 진정한 자기 계발은 스스로 하는 것이다.

 3. 자기 평가가 안 좋으면 다시 도전할 수 있다.

 4. 자기 계발의 결과에 대한 만족도가 중요하다.

 

Đáp án : 

Câu 1 : C

Câu 2 : A

Câu 3 : B

Câu 4 : A

Câu 5 : B


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp với những bài tập bổ ích

Bài 2
Bài 2

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 3
Bài 3

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích

Bài 4
Bài 4

Luyện nghe tiếng Hàn trình độ trung cấp 3 với những bài tập bổ ích [1-5] Hãy lắng nghe kỹ cuộc trò chuyện tiếp theo và chọn từ để tiếp tục cuộc...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482