Du học Hàn

Bài học thứ 9: Thuật ngữ về trang phục
14 THÁNG 08 Bài học thứ 9: Thuật ngữ về trang phục

Bài học thứ 9 là bài học lần thứ ba về từ vựng. Trọng tâm là về chủ đề quần áo cho bài học này. Sau các danh sách từ...

Bài học thứ 8. Tìm hiểu các thì của động từ
14 THÁNG 08 Bài học thứ 8. Tìm hiểu các thì của động từ

Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn các thì có trong tiếng Hàn là thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai để giúp...

Bài học số 7: Các bộ phận cơ thể và số tiếng Hàn
14 THÁNG 08 Bài học số 7: Các bộ phận cơ thể và số tiếng Hàn

Bài Học 7 là một bài học từ vựng về các phần của cơ thể. Nó cũng bao gồm phần giới thiệu về con số trong tiếng Hàn cơ...

Bài học số 6: Thuật ngữ gia đình trong tiếng Hàn
14 THÁNG 08 Bài học số 6: Thuật ngữ gia đình trong tiếng Hàn

Nếu bạn đã hoàn thành bài học 1-5, thì bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học các thuật ngữ về gia đình rồi chứ. Nó chủ yếu...

Bài học thứ 5: Tìm hiểu các phần từ của tiếng Hàn
14 THÁNG 08 Bài học thứ 5: Tìm hiểu các phần từ của tiếng Hàn

Các phần tử của từ trong tiếng Hàn như chủ từ, tân từ... sẽ được giới thiệu trong bài học này, bạn theo dõi nhé...

Bài học thứ 4: Động từ bất quy tắc
14 THÁNG 08 Bài học thứ 4: Động từ bất quy tắc

Bài học 4 là về những động từ tiếng Hàn bất thường hay còn gọi là bất quy tắc. Động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn...

Bài học thứ 3: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của động từ tiếng Hàn
14 THÁNG 08 Bài học thứ 3: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của động từ tiếng Hàn

Bài học 3 giới thiệu cho chúng ta động từ trong tiếng Hàn. Bài học này giúp cho những bạn đang học Hangul, nhưng vẫn...

Bài học thứ 2: Chữ cái Hangul bất thường
14 THÁNG 08 Bài học thứ 2: Chữ cái Hangul bất thường

Vì bạn đã có những kiến thức cơ bản khá tốt về các ký tự tiếng Hàn...

Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 3
14 THÁNG 08 Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 3

Phần tiếp theo của bài học này là những phụ âm còn lại trong tiếng Hàn. Hãy cố gắng nhớ và làm quen chúng trước khi...

Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 2
14 THÁNG 08 Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 2

Bài học tiếng Hàn cơ bản về bảng chữ cái Hangul phần tiếp theo giúp bạn làm quen với các ký tự tiếng Hàn để có thể...

Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 1
14 THÁNG 08 Bài học thứ 1: Học Hangul cơ bản Phần 1

Các bước học tiếng Hàn cơ bản được cung cấp cho người mới bắt đầu để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và hiểu tổng quan...

Cấu trúc từ tiếng Hàn và các chữ cái cơ bản
14 THÁNG 08 Cấu trúc từ tiếng Hàn và các chữ cái cơ bản

Hãy chú ý rằng, bạn đừng nghĩ đến các từ ngữ, ngữ pháp hoặc bất cứ thứ gì cho đến khi bạn có thể đọc và phát âm các...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

https://zalo.me/2229605603187256482